Sök
Mercatus logotype

Avtalsservice SAAB

På SAAB Aeronautics i Linköping produceras i huvudsak aluminiumdetaljer till ingående artiklar för flygplan, både civila och militära. I bearbetningen fräses cirka 94% råmaterial bort som sedan transporteras vidare i transportörer, levererade av Mercatus, som ingår i det centrala systemet. Centralreningsanläggningen har varit i drift sedan 2003 och består av totalt 90 meter transportörer och […]

Automatiserad spåncentrifugering med robot

Automatiserad Spåncentrifugering – OljeåtervinningDen här typen av automatiserade spåncentrifugering- / oljeåtervinningssystem kan enkelt anpassas och byggas efter kundens behov för att kunna hantera olika mängder/typer av spån och vätskor. Systemet hanterar olika typer av metallspån utan att spåntyperna blandas. Detta är möjligt tack vare att spånet hanteras i samma behållare genom hela processen, från bearbetningsmaskinen […]

Hårda krav för tvättvatten med fettemulsioner

Kabi Fresenius tillverkar intravenösa näringslösningar för sjukvården. Näringslösningarna innehåller bland annat mycket fetter, vilket ger finemulgerade fettrester i tvättvattnet. Dessa behöver skiljas ifrån innan tvättvattnet går vidare till det kommunala reningsverket. För det krävs en avancerad ultrafilterrening. Fresenius Kabi är globalt och i Sverige har företaget cirka 1000 medarbetare. Produktionsanläggningen för intravenösa näringslösningar är en […]

Munkforssågar mer än halverade skärvätskemängden med ny reningsanläggning

Cirka 100 kubikmeter mindre skärvätska är en av fördelarna när Munkforssågar bytte till högpresterande skärvätskerening med vacuumfilter från Mercatus Engineering. Det ger såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. Andra positiva effekter är en mycket högre reningsgrad, vilket innebär optimerad slipning, högre produktionstakt och kortare tid för underhåll. Munkforssågars historia började 1948 när Anders Hallberg startade företaget […]

Service och inspektion av spånhanteringsanläggningar

Under ett par veckors tid har vi haft ett par servicetekniker på plats hos kund för ett större service- och underhållsjobb.  Arbetet innefattar att serva och slitagekontrollera sex större spånhanteringssystem som Mercatus levererat för omkring åtta år sedan. Systemen innefattar containertippar, transportörer, spånkrossar och spåncentrifuger. Anläggningarna belastas med mycket stora mängder abrasiva gjutjärn- och stålspånor […]

Automatiserad spånhantering på Bufab i Värnamo

Mercatus har under sommaren fram tills i veckan installerat och tagit i drift ett helt nytt spånhanteringssystem på Bufab i Värnamo. Systemet är nu övertaget och efter sommaruppehållet är det nu full produktion på Bufab igen. Det nya spånhanteringssystemets huvudsyfte är att centrifugera/avolja metallspånorna från Bufabs hela produktion på ett enkelt och automatiserat sätt. Leveransen […]

Mobil jonbytaranläggning till VafabMiljö

VafabMiljö Kommunalförbund har anlitat Mercatus för att bygga en reningsanläggning för lakvatten. Gryta avfallsanläggning utanför Västerås har i över 50 år tagit emot avfall. Den gamla deponin på anläggning sluttäcks nu etappvis. Vatten som passerar genom avfallet i deponin kontamineras till lakvatten. VafabMiljö samlar upp lakvattnet och renar det i en omfattande process till rent […]

Kundanpassade anläggningar till Resinit

Resinit är en kvalificerad underleverantör av precisionsbearbetade komponenter och sammansatta produkter i polymer- och laminatmaterial, med specialitet på svårbearbetade polymermaterial och komplexa montage. Mercatus har under de senaste åren levererat flera anläggningen av samma typ till Resinit. En specialanpassad transportör för att kunna ta hand om större mängder plastspånor, långa och korta, på ett effektivt […]

Automatiserad spåncentrifugering

Under de två gångna veckorna har Mercatus tillsammans med vår samarbetspartner Steimel monterat upp en spånhanteringsanläggning i Gnosjö. Det är Gnosjö Automatsvarvning som givit oss förtroendet att leverera ett helautomatiserat system för centrifugering av metallspån. Anläggningen kommer startas upp och överlämnas till kund under de kommande veckorna. Mer ingående information om anläggningen kommer senare.

Rökgaskondensatrening från Mercatus till världsunik satsning på klimatneutral cementtillverkning

Världens första anläggning för storskalig avskiljning och lagring av koldioxid, CCS (Carbon Capture and Storage), byggs nu i Cementas norska systerfabrik Norcem i Brevik. Miljöföretaget Mercatus Engineering AB från Vimmerby levererar kondensatreningen för de nedkylda rökgaserna. Vid tillverkning av cement frigörs stora mängder koldioxid vid förbränningen av kalken. Hittills har den mycket varma röken släppts […]

Sommarservice

Sommarmånaderna är de mest hektiska veckorna för vår serviceavdelning. Flertalet industrier och reningsverk passar då på att serva och underhålla sina anläggningar när produktionen går lite lugnare under semesterperioden och vi får då äran att utföra en hel rad stora planerade serviceuppdrag. Många av våra kunder tycker det är viktigt att satsa på sommarservicen och […]

Olsbergs valde Mercatus

När det var dags för Olsbergs i Eksjö att investera i ny skärvätskeutrustning fick Mercatus förfrågan att komma med ett förslag. Det kändes intressant att kika på ett alternativ efter att ha haft en annan leverantör sedan många år tillbaka, säger Stefan Melkersson. Olsbergs i Eksjö är väl kända för sina fräscha och välorganiserade fabrikslokaler […]

Olsbergs-topbild-alt2

Olsbergs valde Mercatus

Två av systemen som levererades till Olsbergs.

När det var dags för Olsbergs i Eksjö att investera i ny skärvätskeutrustning fick Mercatus förfrågan att komma med ett förslag. Det kändes intressant att kika på ett alternativ efter att ha haft en annan leverantör sedan många år tillbaka, säger Stefan Melkersson.

Olsbergs i Eksjö är väl kända för sina fräscha och välorganiserade fabrikslokaler och utrustning. Deras skärvätskeanläggningar har tack vare gediget och kontinuerligt underhåll hållit länge och man hade samma krav på de nya anläggningskomponenterna.

Den familjeägda industrigruppen har lång tradition inom gjuteri, hydraulik och elektronik och startade redan 1906 med Olsbergs Gjuteri AB därefter Olsbergs Hydraulics AB 1976 och Olsbergs Electronics AB 1996.
Olsbergs utvecklar, designar och tillverkar elektro-hydrauliska styrsystem för mobila maskinapplikationer och är världsledande på styrsystem till lastbil- och skogskranar. Tillverkningen av samtliga produkter sker i egna fabriker i Eksjö och Vallentuna för fullständig kontroll av hela produktionskedjan från minsta detalj till färdiga system.

Olsbergs Hydraulics AB i Eksjö.

Stefan Melkersson, Olsbergs, säger – Mercatus var redan från början väldigt engagerade i vår förfrågan och tack vare flertalet besök och genomgångar hittade vi ett helt rätt upplägg. Vi kunde anpassa färg och form efter våra önskemål och utefter de förutsättningar som fanns gällande befintlig utrustning, rör och el.

Även att Mercatus tog hela montagebiten borgade för ett smidigt upplägg. Vi såg också en stor fördel i att vi ligger så nära varandra geografiskt. 

Montaget och idrifttagningen löpte på fint tack vare gott samarbete. På bilden i mitten från vänster Olle Ekman, Robert Johansson, Lars Haarus och Henrik Bokstedt.

Mercatus gjorde en grundlig översyn av både vår bearbetning och befintliga skärvätskeutrustning för att kunna presentera den bästa lösningen. Mercatus förslag skilde sig från andra aktörers upplägg och de stod på sig gällande den funktionsutveckling och vinning de såg fanns för oss, fortsätter Stefan.

Efter installation kan vi nu konstatera att den lett till en mycket förbättrad föravskiljning, minskad pappersförbrukning samt en rejält reducerad mängd spillvätska som följer med spånorna ut från anläggningen. Det sparar både pengar och miljön.

Systemen stod klara och idriftsattes under september månad. Leveransen består av två Kompaktbandfiler från KNOLL och ett Hydrostatfilter i rostfritt utförande. Ett av kompaktbandfiltren levererades i kombination med en föravskiljare för att minska mängden spånor som belastar filtret.
Hydrostatfiltret behövde vara i rostfritt utförande för att kunna hantera de tvättvätskor som ska renas. Utöver detta levererades även två kompressorkylare för att temperera skärvätskan och en oljeavskiljare typ OAS 2.

Olle Ekman, Mercatus, ansvarig för hela leveransen, tackar för förtroendet att få leverera till Olsbergs. Jag ser det hela som en ganska problemfri leverans från början till slut, troligen eftersom vårt samarbete fungerat på ett mycket öppet och smidigt sätt, säger Olle.

Richard Swahn, Olsbergs, säger – En annan fördel med Mercatus är att de kan leverera allt kopplat till vår skärvätskehantering. Så när vi ville komplettera med en oljeavskiljare var det inga problem.

Ett av systemen kompletterades med en oljeavskiljare OAS2 med väldigt bra resultat.