Sök
Mercatus logotype

Referenser

Automatiserad spånhantering på Bufab i Värnamo

Spåncentrifugeringsanläggning hos Bufab Lann i Värnamo

Mercatus har under sommaren fram tills i veckan installerat och tagit i drift ett helt nytt spånhanteringssystem på Bufab i Värnamo.

Systemet är nu övertaget och efter sommaruppehållet är det nu full produktion på Bufab igen. Det nya spånhanteringssystemets huvudsyfte är att centrifugera/avolja metallspånorna från Bufabs hela produktion på ett enkelt och automatiserat sätt.

Leveransen består av buffertbanor, tömningsenheter, spåncentrifuger och hantering/tömningsportal. Systemet kan hantera Bufabs alla olika metallsorter/
legeringar utan att materialen blandas med varandra. Tack vare att spånet hanteras i samma behållare under hela processen kan långspånor, nystan och ändbitar också tas omhand utan behov av spånkross eller störbitsavskiljare, vilket leder till ett mycket driftsäkert system med minimalt underhåll.

Från det att operatören flyttat sin fulla spånbehållare till buffertsystemet och scannat streckkoden, som säger vilket material den innehåller, sköter systemet resten själv. Det centrifugerade/avoljade spånet hamnar i någon av de fem 14-kubiks containrar eller i någon av de nio bigbags. Den tomma spånbehållaren finns sedan att hämta på buffertbanans utbana för tomma behållare.

Är ni intresserade av att veta mer om spånhantering och oljeåtervinning är ni välkomna att höra av er till någon av våra tekniska säljare.

Herman Selin, säljare/projektledare Mercatus, Tobias Svensson, produktionschef Bufab, Patrick Hörmann, projektledare Mercatus tillsammans framför spånhanteringssystemet

Fler kundcase

Skärvätskerening

Munkforssågar mer än halverade skärvätskemängden med ny reningsanläggning

Cirka 100 kubikmeter mindre skärvätska är en av fördelarna när Munkforssågar bytte till högpresterande skärvätskerening med vacuumfilter från Mercatus Engineering. Det ger såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. Andra positiva effekter är en mycket högre reningsgrad, vilket innebär optimerad slipning, högre produktionstakt och kortare tid för underhåll.

Kundanpassade anläggningar till Resinit

Mercatus har under de senaste åren levererat flera anläggningen av samma typ till Resinit. En specialanpassad transportör för att kunna ta hand om större mängder plastspånor, långa och korta, på ett effektivt och problemfritt sätt och en filteranläggning med ändlös filterduk i nylon för att slippa förbrukningsmaterial.

Olsbergs valde Mercatus

När det var dags för Olsbergs i Eksjö att investera i ny skärvätskeutrustning fick Mercatus förfrågan att komma med ett förslag. Det kändes intressant att kika på ett alternativ efter att ha haft en annan leverantör sedan många år tillbaka, säger Stefan Melkersson.

Spånhantering

Automatiserad spåncentrifugering med robot

Den här typen av automatiserade spåncentrifugering- / oljeåtervinningssystem kan enkelt anpassas och byggas efter kundens behov för att kunna hantera olika mängder/typer av spån och vätskor. Systemet hanterar olika typer av metallspån utan att spåntyperna blandas.

Automatiserad spånhantering på Bufab i Värnamo

Mercatus har under sommaren fram tills i veckan installerat och tagit i drift ett helt nytt spånhanteringssystem på Bufab i Värnamo.

Automatiserad spåncentrifugering

Det är Gnosjö Automatsvarvning som givit oss förtroendet att leverera ett helautomatiserat system för centrifugering av metallspån.

Service & eftermarknad

Avtalsservice SAAB

Under de gångna tjugo åren har samarbetet varit tätt mellan SAAB och Mercatus. Tillsammans har rutiner arbetats fram för att anläggningen ska fungera helt smärtfritt. Ett par planerade stopp för service utförs årligen och vid akuta problem har vi tack vare närheten till varandra möjlighet att vara där inom ett par timmar om det skulle vara nödvändigt.

Service och inspektion av spånhanteringsanläggningar

Under ett par veckors tid har vi haft ett par servicetekniker på plats hos kund för ett större service- och underhållsjobb.  Arbetet innefattar att serva och slitagekontrollera sex större spånhanteringssystem som Mercatus levererat för omkring åtta år sedan.

Sommarservice

Sommarmånaderna och därmed de mest hektiska veckorna är nu passerade för våra servicetekniker. Flertalet industrier och reningsverk passar då på att serva och underhålla sina anläggningar när produktionen går lite lugnare under semesterperioden och vi får då äran att utföra en hel rad stora planerade serviceuppdrag.
bufab

Automatiserad spånhantering på Bufab i Värnamo