Sök
Mercatus logotype

Våra produkter

Mercatus levererar utrustning för rening av skärvätskor, processvätskor, olika typer av kondensat

Mercatus har ett brett urval produkter inom…

En ingress som kortfattat och övergripande beskriver vad Mercatus produkter används till. Vilka problem löser vi. Komplett leverantör, reservdelar och tillbehör osv…

En text som utvecklar ingressen och går lite mer på djupet.

Den djupgående texten fortsätter.

Här nedan kan du läsa mer om våra olika produktkategorier.

Skärvätskerening

Pumpar

Spånhantering

Vacumsugsytem

Processvätskerening

Kringutrustning & Förbrukning

Kondensatrening

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är verksamma inom lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in.

Fordonsindustri

Livsmedelsnindustri

Avfallshantering

Läkemedelsindustrin

Kraftvärmeverk
Till kraftvärmeverk kan Mercatus erbjuda utrustning för bland annat:
  • Behandling av rökgaskondensat
  • Beredning av matarvatten
Mottagning- & avfallsstationer
Vid mottagningsstationer tar man emot förorenade processvatten exempelvis från andra industrier.
Verkstadsindustrin
Till verkstadsindustrin kan Mercatus erbjuda utrustning för:
  • Rening av processvatten
  • Behandling av industriavlopp
Pappers- & massaindustri
Till pappers- och massaindustri kan Mercatus erbjuda utrustning för bland annat:
  • Beredning av matarvatten till ångtillverkning
Cementindustrin
Till cementindustrin kan Mercatus erbjuda utrustning för bland annat:
  • Behandling av rökgaskondensat från kalkförbränningen.
Kondensatrening
Vid många industrier produceras olika typer av kondensat, allt från rökgaskondensat från värmekraftverk, till mjölkkondensat vid mjölkpulvertillverkning.
produkter_hero

Våra produkter