Skärvätskerening

Vakuumfilter typ VL

Vakuumfiltret VL är ett högpresterande skärvätskefilter för att rena kylvätskor vid olika bearbetningsprocesser, speciellt vid produktion av precisions- eller högprecisionskaraktär (ex. slipning, hening, läppning).

Användningsområde

Vakuumfiltret VL är ett högprestandafilter för att rena kylvätskor vid olika bearbetningsprocesser, speciellt vid produktion av precisions- eller högprecisionskaraktär (ex. slipning, hening, läppning). Kombinationen av vakuumteknik och ändlöst band ger ett slam med mycket låg restfuktighet och utgör basen för en synnerligen ekonomisk användning.

Funktion

Den smutsiga vätskan pumpas in i botten av slamtanken och stiger upp över filterduken. Vakuumpumpen evakuerar luften ur den slutna filterkammaren och skapar därmed ett undertryck. Undertrycket tillsammans med det hydrostatiska trycket från den smutsiga vätskan skapar ett högt tryck mot filterytan. Vätskan passerar genom filterbandet, vilket håller tillbaka smutspartiklarna. Här uppstår en tjock filterkaka, vilket fungerar som filtermedia och håller tillbaka de minsta partiklarna. En filterpump pumpar den rena vätskan in i rentanken.

Regenerering av filterduk
I takt med att filterkakan blir tjockare minskar flödet genom filterduken och smutsvätskenivån i filterområdet stiger. Vid en viss nivå startar frammatningen av filterduken och det underliggande transportbandet matar duken en liten bit framåt.

Obelastad filterduk dras in i det smutsbelastade filterområdet vilket gör att flödet ökar på nytt. Nivån på det smutsiga vätskan sjunker. Efter att den ändlösa filterduken har kommit ur den smutsiga vätskan går det genom följande stationer, slamtorkningsfas, avskrapning, backspolning och filterdukstorkning.

Direktkontakt

Önskar du mer information tveka inte att ta direktkontakt med mig eller att göra en intresseanmälan i formuläret till höger.

Jan Alsér

TEL 0492-171 10 MOBIL 070-551 21 10 E-POST jan@mercatus.se

Jan Alsér

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig.

 Jag godkänner att Mercatus hanterar mina företagsrelaterade personuppgifter. För att läsa mer om vår personuppgiftspolicy klicka här.