Skärvätskerening

Partikelcentrifug

Automatiska och manuella partikelcentrifuger för finrening av vatten och oljebaserade vätskor. Installeras som finrening mot bearbetningsmaskiner, maskingrupper och centrala reningsanläggningar. Centrifuger är mycket lämpliga där behovet av avskiljning av finpartiklar är stort. Avskiljningsgrad 5-10 um.

Användningsområde

 Typiska installationer är :

  • Delströmsrening i centrala skärvätskeanläggningar
  • Fullflödesrening för processer med små flöden
  • Rening av trumlingsvatten
  • Rening vid hårdmetall-, keramisk- och glasbearbetning
  • Rening av alkaliska tvättvatten
  • Rening vid slipmaskiner

- Automatisk centrifug CA 100 -

CA 100 är en centrifug för kontinuerlig avskiljning av partiklar i kyl- och smörjmedel och andra processvätskor. Utmärkande för CA 100 är dess design som möjliggör ihopkoppling av flera enheter och montage över en transportör.

Funktion

Processvätskan pumpas eller leds in i centrifugen. De partiklar som finns i vätskan slungas mot trummans ytterperiferi genom centrifugalkraften (ca 1900 g). Den renade vätskan flödar kontinuerligt ur anläggningen och kan återföras till processen. Efter vissa tidsintervaller, (beroende på slambelastning) stoppar separatorn och tömmer automatiskt samt rengör slambehållaren. Tömnings- och rengöringstiden är ca 4 minuter. CA 100 passar utmärkt för delströmsrening där extra finseparering krävs. Centrifugen fungerar då som en njure och förhindrar att antalet finpartiklar av stål, hårdmetall, kisel, keramik, grafit etc ökar i koncentration. CA 100 lämpar sig utmärkt som fullflödesrening i anläggningar med små flöden (10-100 l/min). I båda fallen kan kapaciteten ökas genom att parallellkoppla flera enheter. I fall där slammängden är stor är montage över en transportör att föredra. Ytterligare användningsområden är rening av smutsvatten från backspolfilter och brikettpressar. 

- Manuell centrifug -

En centrifug för kontinuerlig avskiljning av partiklar i kyl- och smörjmedel samt andra processvätskor.  

Funktion

Processvätskan pumpas eller leds in i centrifugen. De partiklar som finns i vätskan slungas mot trummans ytterperiferi  genom centrifugalkraften
(ca 1800 g). Den renade vätskan flödar kontinuerligt ur anläggningen och kan återföras till processen. Efter vissa intervaller, (beroende på slambelastning) stoppas centrifugen och slaminsatsen töms manuellt. Finns i olika utföranden med reningskapacitet på ca 5-220 l/min.

Direktkontakt

Önskar du mer information tveka inte att ta direktkontakt med mig eller att göra en intresseanmälan i formuläret till höger.

Herman Selin

TEL 0492-171 05 MOBIL 073-597 46 17 E-POST herman.s@mercatus.se

Herman Selin

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig.

 Jag godkänner att Mercatus hanterar mina företagsrelaterade personuppgifter. För att läsa mer om vår personuppgiftspolicy klicka här.