Skärvätskerening

Hydrostatfilter typ HL

Hydrostatfilter typ HL är ett pappersfilter för rening av kylsmörjmedel belastat med partiklar och spånor efter maskinbearbetning med mycket låg filterförbrukning.

Användningsområde

Skärvätskefiltret är anpassat att användas som separat reningsanläggning för en bearbetningsmaskin eller som mindre central filterenhet för flera maskiner. Tack vare en högvätskepelare ovanför filtermediat har detta filter en högre filterkapacitet jämfört mot konventionella flackbandfilter. Samtidigt skapas ett svagt undertryck med den monterade vacuumpumpen. Detta hjälper aktivt till att öka flödet genom filterduken

Tack vare högt hydrostatiskt tryck och undertrycket bildas en tjockare filterkaka ovanpå filterduken jämfört mot normala filter och det bidrar även till låg filterförbrukning.

Funktion

Smutsig vätska flödar in i sidan av filterenheten och passerar filterduk och bärmatta ner till den underliggande rentanken. De tillbakahållna partiklarna bygger upp en filterkaka och minskar därmed genomströmningen. Nivån i filtertrumman stiger och påverkar en nivåbrytare som i sin tur matar fram ett kort stycke ny filterduk.

Genomströmningen ökar igen och nivån sjunker tillbaka. Den smutsiga filterduken matas ut i en uppsamlingsbehållare eller kan rullas upp med hjälp av en automatisk upprullningsanordning (option)

Direktkontakt

Önskar du mer information tveka inte att ta direktkontakt med mig eller att göra en intresseanmälan i formuläret till höger.

Patrick Hörmann

TEL 0492-171 24 MOBIL 076-677 08 27 E-POST patrick.h@mercatus.se

Patrick Hörmann

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig.

 Jag godkänner att Mercatus hanterar mina företagsrelaterade personuppgifter. För att läsa mer om vår personuppgiftspolicy klicka här.