Skärvätskerening

Vi levererar utrustning för skärvätskerening såsom skärvätskefilter, hydrocykloner, centrifuger och sedimentationstankar. Allt från dellösningar, små standardanläggningar till helhetskoncept som sluter ditt skärvätskesystem.

Vi kan erbjuda kompletta systemlösningar. Detta innefattar allt från provkörning, projektering, leverans av anläggningar och möjlighet till tecknande av serviceavtal, inklusive all kringutrustning såsom pumpar, rörsystem, styrutrustningar samt eventuell för- och efterbehandling. 

Med våra filter för skärvätska sparar du pengar och miljö genom att kunna rena och återanvända din skärvätska, du förenklar även hanteringen och förbättrar arbetsmiljön.

Ladda hem vår översiktsbroschyr som enkelt förklarar hur våra olika system fungerar. Här nedan och i menyn till vänster navigerar du dig enkelt vidare in till specifika system och produkter.

» Ladda hem broschyr