Processvätskerening

Ultrafilter - Polymermembran

Ultrafilter används för avskiljning och återvinning av t ex
kolloider och suspenderade ämnen som är svåra att avskilja
gravimetriskt.

Användningsområde

Ultrafilter används för avskiljning och återvinning av t ex kolloider och suspenderade ämnen som är svåra att avskilja gravimetriskt. Några exempel på användningsområden är: rening av vatten med flexofärg, koncentrering av latex eller färgpigment, återvinning av vattenbaserad färg, partikelavskiljning t ex flygaska eller slippartiklar.

Funktion

Ultrafiltrering är en tryckdriven process där det förorenade vattnet pumpas med hög hastighet parallellt med membranytan. Föroreningarna hålls tillbaka av membranet och koncentreras upp i en processtank alternativt leds kontinuerligt till avlopp. Membranens avskiljningsförmåga mäts i molekylvikts cut-off och finns i storlekar från 5 kD till 200 kD. Ett flertal polymerer med olika ytegenskaper och variationer i kemisk beständighet kan väljas beroende på tillämpningsområde.

Anläggningar

Polymermembran tillverkas i ett flertal olika modultyper såsom hålfibermembran, tubmembran, plattmembran och spirallindade membran. Modultyperna skiljer sig åt främst genom hur tätt membranen packas. Beroende på tillämpningsområde krävs mer eller mindre öppna modultyper. Svårfiltrerade vatten med hög TS-halt kräver normalt en öppnare membranmodul , t ex tubmembran, medan lågbelastade vatten kan filtreras i en tätt packad modultyp, t ex hålfiber eller spirallindade element. Mercatus arbetar med de flesta förekommande membranmodulerna och väljer modultyp utifrån tillämpningsområde och kundens önskemål. 

Direktkontakt

Önskar du mer information tveka inte att ta direktkontakt med mig eller att göra en intresseanmälan i formuläret till höger.

Hans Svanberg

TEL 0492-171 09 MOBIL 072-050 23 64 E-POST hans.s@mercatus.se

Hans Svanberg

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig.

 Jag godkänner att Mercatus hanterar mina företagsrelaterade personuppgifter. För att läsa mer om vår personuppgiftspolicy klicka här.