Processvätskerening

Selektivjonbytare

Selektivjonbytare används för avskiljning av tungmetaller.

Användningsområde

Selektivjonbytare används för avskiljning av tungmetaller. Några exempel på användningsområden är: polering av metallhaltigt avloppsvatten, rening av rökgaskondensat, rening av vatten från våtskrubber, polering efter ultrafilter eller kemisk fällning, rening av metallförorenat grundvatten, gruvvatten eller lakvatten.

Funktion

Metallhaltigt vatten som ska behandlas leds genom filterkolonner med selektiv jonbytarmassa. Jonbytarmassan ger starkare bindningar till tungmetaller än till harmlösa joner såsom natrium och kalcium. På så sätt byts skadliga tungmetaller i vattnet mot natrium. När jonbytarmassan är mättad, regenereras den med syra och lut och är därefter färdig för en ny driftcykel.

Anläggningar

Mercatus selektivjonbytare finns för kapaciteter från 100 l/h upp till 100 m3/h. Regenereringssystemet kan göras automatiskt eller manuellt. Mercatus erbjuder dessutom serviceavtal där regenereringen ingår. Filterkolonnerna tillverkas av GAP med en lining av polyeten alternativt tryckkärlsstål med invändig hårdgummering. Rördragning och ventilgalleri utförs normalt i PVC. Flervägsventiler används ej. Dosering av regenereringskemikalier görs med doserpumpar eller ejektorpumpar. Mercatus anläggningar levereras komplett förmonterade och provade med eventuell förbehandling såsom pH-justering eller förfiltrering. 

Direktkontakt

Önskar du mer information tveka inte att ta direktkontakt med mig eller att göra en intresseanmälan i formuläret till höger.

Hans Svanberg

TEL 0492-171 09 MOBIL 072-050 23 64 E-POST hans.s@mercatus.se

Hans Svanberg

Filer

   Selektivjonbytare

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig.

 Jag godkänner att Mercatus hanterar mina företagsrelaterade personuppgifter. För att läsa mer om vår personuppgiftspolicy klicka här.