Processvätskerening

Indunstarsystem

Indunstare används för uppkoncentrering av lösta ämnen genom förångning av vatten.

Användningsområde

Indunstare används för uppkoncentrering av lösta ämnen genom förångning av vatten. Några exempel på användningsområden är behandling av oljehaltigt vatten, slutning av processer.

Funktion

Indunstning innebär uppkoncentrering av ämnen i en lösning genom att tillförsel av värme så att vattnet förångas. Ångfasen kyls sedan av och kondenseras till ett kondensat. Kvar blir ett koncentrat, bestående av ämnen som ej förångats, exempelvis salter och ämnen med hög kokpunkt. Som slutpolering efter indunstare kan ultrafilter med fördel användas.

Anläggningar

Teoretiskt åtgår det ca 650 kWh för att förånga 1 m³ vatten vid atmosfärstryck. Energiförbrukningen för indunstare av typen mekanisk ångkompression ligger runt 50-100 kWh/m³. En annan typ är vakuumindunstare med värmepump. På denna typ ligger energiförbrukningen på 150-250 kWh/m³. En tredje typ är den s.k. fallfilmsindunstaren. 

Direktkontakt

Önskar du mer information tveka inte att ta direktkontakt med mig eller att göra en intresseanmälan i formuläret till höger.

Hans Svanberg

TEL 0492-171 09 MOBIL 072-050 23 64 E-POST hans.s@mercatus.se

Hans Svanberg

Filer

   Indunstarsystem

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig.

 Jag godkänner att Mercatus hanterar mina företagsrelaterade personuppgifter. För att läsa mer om vår personuppgiftspolicy klicka här.