Jonbytare

Kondensatrening

Jonbytare

Jonbytare används för att byta ut oönskade joner ur en vattenström mot väte- och hydroxidjoner (vilka tillsammans bildar vatten).

Användningsområde

Jonbytare används för att byta ut oönskade joner ur en vattenström mot väte- och hydroxidjoner (vilka tillsammans bildar vatten). Några exempel på användningsområden är: avsaltning av intagsvatten, recirkulering av sköljvatten, avskiljning av föroreningar i processbad.

Funktion

Jonhaltigt vatten som ska behandlas leds först genom en filterkolonn med katjonbytarmassa. Där avskiljs de positiva jonerna och byts ut mot vätejoner (H+). I det andra steget leds vattnet genom en filterkolonn med anjonbytarmassa, där avskiljs de negativa jonerna mot hydroxidjoner (OH-). Vätejonerna tillsammans med hydroxidjonerna bildar vatten. När jonbytarmassan är mättad, regenereras katjonbytarmassan med syra och anjonbytarmassan med lut och anläggningen är därefter färdig för en ny driftcykel.

Anläggningar

Mercatus jonbytare finns för kapaciteter från 100 l/h upp till 100 m3/h. Regenereringssystemet kan göras automatiskt eller manuellt. Filterkolonnerna tillverkas av GAP med en lining av polyeten alternativt tryckkärlsstål med invändig hårdgummering. Rördragning och ventilgalleri utförs normalt i PVC. Flervägsventiler används ej. Dosering av regenereringskemikalier görs med doserpumpar. Mercatus anläggningar levereras komplett förmonterade och provade med eventuell förbehandling såsom förfiltrering, kolfilter. 

Direktkontakt

Önskar du mer information tveka inte att ta direktkontakt med mig eller att göra en intresseanmälan i formuläret till höger.

Jan Kastensson

TEL 0492-171 07 MOBIL 070-376 05 74 E-POST jan.k@mercatus.se

Jan Kastensson

Filer

   Jonbytare

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig.

 Jag godkänner att Mercatus hanterar mina företagsrelaterade personuppgifter. För att läsa mer om vår personuppgiftspolicy klicka här.