Kondensatrening

Waste-to-Energy blir en allt vanligare metod för att minska avfallsmängderna på ett miljövänlig sätt och samtidigt producera energi för vår ständigt växande världsbefolkning.

Anledningen till varför rökgaskondensering görs är främst för att följa de luftutsläppsgränser som är lagstadgade. Motiven för att behandla kondensatet skiljer sig en hel del; från miljöbestämmelser, interna vattenkrav till ekonomiska fördelar. Ändå kan man konstatera att den övergripande orsaken till rökgaskondensat behandling bygger på ekonomiska fördelar; i form av lägre avgifter för t.ex. färskvatten eller avlopp.

Fördelen att välja membranbehandling är möjligheten att återvinna processvattnet och på detta sätt minska förbrukningen av kommunalvatten och kostnader för beredning av vatten. En annan orsak till rökgaskondensering är förutom att minska utsläpp till luft, möjlighet att återvinna värme som kan återföras till fjärrvärmenätet.