Sök
Mercatus logotype

Selektivjonbytare

Selektivjonbytare används för avskiljning av lösta metaller i vattenbaserade vätskor och används oftast efter ett partikelavskiljande steg, exempelvis ett ultrafilter.

Användningsområden kan vara:

  • Avskiljning av lösta metaller i processvatten, lakvatten och färgvatten.
  • Rening av rökgaskondensat
  • Rening av industriellt totalavlopp
  • Beredning av matarvatten

 

Funktion

Selektivjonbytare är en kemisk process där det förorenade vattnet pumpas genom en jonbytarmassa bestående av laddade korn, vanligtvis natrium. Massan har högre affinitet (bindningsförmåga) till de lösta metalljonerna än till natrium och när metalljonerna kommer i kontakt med massan binds dessa in och en natriumjon släpper. På så sätt byts skadliga tungmetaller i vattnet mot ofarligt natrium. När alla natriumjoner bytts mot metalljoner är massan mättad och behöver antigen bytas eller regenereras. Regenereringen sker med syra samt lut, och återställer massan inför en ny driftcykel.

Anläggningar

Vi kan erbjuda separata SJB filter eller kompletta reningssystem i kombination med andra produkter.

SJB kan levereras i olika storlekar, med olika grader av automatisering och tillbehör, även regenereringen kan automatiseras. Från manuell med enkel PLC till helautomatiskt med tankar, pumpar, givare och elskåp med styrning. De kan även kopplas till överordnat styrsystem.

selektivjonbytare-2

Selektivjonbytare

Användningsområden kan vara:

  • Avskiljning av lösta metaller i processvatten, lakvatten och färgvatten.
  • Rening av rökgaskondensat
  • Rening av industriellt totalavlopp
  • Beredning av matarvatten

 

Funktion

Selektivjonbytare är en kemisk process där det förorenade vattnet pumpas genom en jonbytarmassa bestående av laddade korn, vanligtvis natrium. Massan har högre affinitet (bindningsförmåga) till de lösta metalljonerna än till natrium och när metalljonerna kommer i kontakt med massan binds dessa in och en natriumjon släpper. På så sätt byts skadliga tungmetaller i vattnet mot ofarligt natrium. När alla natriumjoner bytts mot metalljoner är massan mättad och behöver antigen bytas eller regenereras. Regenereringen sker med syra samt lut, och återställer massan inför en ny driftcykel.

Anläggningar

Vi kan erbjuda separata SJB filter eller kompletta reningssystem i kombination med andra produkter.

SJB kan levereras i olika storlekar, med olika grader av automatisering och tillbehör, även regenereringen kan automatiseras. Från manuell med enkel PLC till helautomatiskt med tankar, pumpar, givare och elskåp med styrning. De kan även kopplas till överordnat styrsystem.