Sök
Mercatus logotype

Omvänd Osmos – RO

Omvänd osmos (RO) används för avskiljning av lösta metaller, salter och organiska ämnen i vattenbaserade vätskor.

Används oftast efter ett partikelavskiljande steg, exempelvis ett ultrafilter.

Användningsområden kan vara:

  • Avskiljning av lösta metaller och organiska ämnen i processvatten, lakvatten och färgvatten.
  • Rening av rökgaskondensat
  • Rening av industriellt totalavlopp
  • Beredning av matarvatten

 

Funktion

Omvänd osmos är en tryckdriven process där det förorenade vattnet pumpas med hög hastighet och relativt högt tryck parallellt med membranytan. Vatten går igenom membranytan och lämnar processen som ett stort delflöde, föroreningar hålls emot av membranytan och lämnar processen som ett mindre delflöde. Membranen avskiljer upp till 99% av lösta salter och upp till 90% av COD. Omvänd osmos ställer höga krav på förbehandling av vattnet. Normalt krävs ett partikelfritt vatten med lågt innehåll av olösliga salter för en problemfri drift.

Anläggningar

Vi kan erbjuda separata RO filter eller kompletta reningssystem i kombination med andra produkter.

RO kan levereras i olika storlekar, med olika grader av automatisering och tillbehör. Från manuell med enkel PLC till helautomatiskt med tankar, pumpar, givare och elskåp med styrning. De kan även kopplas till överordnat styrsystem.

omvand-osmos---ro-2-1

Omvänd Osmos – RO

Används oftast efter ett partikelavskiljande steg, exempelvis ett ultrafilter.

Användningsområden kan vara:

  • Avskiljning av lösta metaller och organiska ämnen i processvatten, lakvatten och färgvatten.
  • Rening av rökgaskondensat
  • Rening av industriellt totalavlopp
  • Beredning av matarvatten

 

Funktion

Omvänd osmos är en tryckdriven process där det förorenade vattnet pumpas med hög hastighet och relativt högt tryck parallellt med membranytan. Vatten går igenom membranytan och lämnar processen som ett stort delflöde, föroreningar hålls emot av membranytan och lämnar processen som ett mindre delflöde. Membranen avskiljer upp till 99% av lösta salter och upp till 90% av COD. Omvänd osmos ställer höga krav på förbehandling av vattnet. Normalt krävs ett partikelfritt vatten med lågt innehåll av olösliga salter för en problemfri drift.

Anläggningar

Vi kan erbjuda separata RO filter eller kompletta reningssystem i kombination med andra produkter.

RO kan levereras i olika storlekar, med olika grader av automatisering och tillbehör. Från manuell med enkel PLC till helautomatiskt med tankar, pumpar, givare och elskåp med styrning. De kan även kopplas till överordnat styrsystem.