Sök
Mercatus logotype

Jonbytare

Jonbytare används för att byta ut oönskade joner ur en vattenström mot väte- och hydroxidjoner (vilka tillsammans bildar vatten) och används oftast efter ett partikelavskiljande steg, exempelvis ett ultrafilter. Användningsområden kan vara:

  • Avsaltning av intagsvatten
  • Recirkulering av skölj- eller processvatten

Funktion

Jonhaltigt vatten som ska behandlas leds först genom en filterkolonn med katjonbytarmassa. Där avskiljs de positiva jonerna och byts ut mot vätejoner (H+). I det andra steget leds vattnet genom en filterkolonn med anjonbytarmassa, där avskiljs de negativa jonerna mot hydroxidjoner (OH-). Vätejonerna tillsammans med hydroxidjonerna bildar vatten. När jonbytarmassan är mättad, regenereras katjonbytarmassan med syra och anjonbytarmassan med lut och anläggningen är därefter färdig för en ny driftcykel.

Jonbytarmassorna placeras i separata kolonner där vatten strilar in i toppen, går genom massan där jonbytet sker och sedan ut i botten.

Anläggningar

Vi kan erbjuda separata jonbytesfilter eller kompletta reningssystem i kombination med andra produkter.

Jonbytesfiltret kan levereras i olika storlekar, med olika grader av automatisering och tillbehör, även regenereringen kan automatiseras. Från manuell med enkel PLC till helautomatiskt med tankar, pumpar, givare och elskåp med styrning. De kan även kopplas till överordnat styrsystem.

jonbytare-4

Jonbytare

Funktion

Jonhaltigt vatten som ska behandlas leds först genom en filterkolonn med katjonbytarmassa. Där avskiljs de positiva jonerna och byts ut mot vätejoner (H+). I det andra steget leds vattnet genom en filterkolonn med anjonbytarmassa, där avskiljs de negativa jonerna mot hydroxidjoner (OH-). Vätejonerna tillsammans med hydroxidjonerna bildar vatten. När jonbytarmassan är mättad, regenereras katjonbytarmassan med syra och anjonbytarmassan med lut och anläggningen är därefter färdig för en ny driftcykel.

Jonbytarmassorna placeras i separata kolonner där vatten strilar in i toppen, går genom massan där jonbytet sker och sedan ut i botten.

Anläggningar

Vi kan erbjuda separata jonbytesfilter eller kompletta reningssystem i kombination med andra produkter.

Jonbytesfiltret kan levereras i olika storlekar, med olika grader av automatisering och tillbehör, även regenereringen kan automatiseras. Från manuell med enkel PLC till helautomatiskt med tankar, pumpar, givare och elskåp med styrning. De kan även kopplas till överordnat styrsystem.