Sök
Mercatus logotype

Hydrocykloner typ F60

Hydrocykloner typ F60 är lämplig för avskiljning av fasta, sedimenterbara partiklar ur vätskor med låg viskositet som vatten och emulsion.

Genom tangentiell inströmning av vätskan skapas en primärvirvel. Tunga partiklar i vätskan pressas mot väggen av cyklonhuset tack vare centrifugalkraften. På grund av det koniska cyklonhusets avsmalning utvecklas en sekundärvirvel i det nedre området som leder den renads skärvätskan tillbaka i motsatt riktning. Smutspartiklarna, tillsammans med en liten mängd vätska (ca 1,5 l/min), avlägsnas genom utloppet i botten. Inloppstrycket måste vara ca. 2 bar.

Dokument

I följande dokument finner du mer information om produkten.

csm_knoll-hydrozyklon-f-60-1330x748-01_051099c233

Hydrocykloner typ F60

Genom tangentiell inströmning av vätskan skapas en primärvirvel. Tunga partiklar i vätskan pressas mot väggen av cyklonhuset tack vare centrifugalkraften. På grund av det koniska cyklonhusets avsmalning utvecklas en sekundärvirvel i det nedre området som leder den renads skärvätskan tillbaka i motsatt riktning. Smutspartiklarna, tillsammans med en liten mängd vätska (ca 1,5 l/min), avlägsnas genom utloppet i botten. Inloppstrycket måste vara ca. 2 bar.