Sök
Mercatus logotype

Emulsionsblandare

Emulsionsblandare av typen proportionaldoserare för koncentrat i vatten.

Vattentrycksdriven proportionaldoserare för exakt och enkel blandning av koncentrat i vatten. Med hjälp av vattenledningstrycket sugs koncentratet in i den reglerbara kammaren där koncentratet blandas med vattnet. Oavsett variation i tryck eller flöde kommer blandningskoncentrationen vara densamma. Önskad blandningskoncentration ställs enkelt in manuellt på doserenheten.

Doserenheten går att köpa löst eller i ett komplett paket för automatisk nivå- eller tidsstyrd dosering och påfyllning.

dosaton produktbild

Emulsionsblandare

Vattentrycksdriven proportionaldoserare för exakt och enkel blandning av koncentrat i vatten. Med hjälp av vattenledningstrycket sugs koncentratet in i den reglerbara kammaren där koncentratet blandas med vattnet. Oavsett variation i tryck eller flöde kommer blandningskoncentrationen vara densamma. Önskad blandningskoncentration ställs enkelt in manuellt på doserenheten.

Doserenheten går att köpa löst eller i ett komplett paket för automatisk nivå- eller tidsstyrd dosering och påfyllning.