Regionalt

Högskolan i Kalmar

Forum för omvärldsbevakning vid Högskolan i Kalmar

Att sätta omvärlden i fokus är det nybildade Omvärldsforums uppdrag. Det skall fungera som ett nätverk vid sidan om Högskolans ordinarie verksamhet för att skapa kontakter med det omgivande samhället.

– Omvärldsforum är framförallt tänkt som ytterligare en länk till företagen i vår
region och har en kommunikativ funktion, säger rektor Agneta Bladh.
Ledamöterna beskrivs som ”folk med fötterna i myllan” och består av Kristina
Alsér, Nils-Holger Areskog, Anders Bergman (ordförande), Bo Carlsson, Lars
Malmborg och Bert Ovesson.

Mercatusnytta, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tillgång till forskningsresultat.

Samhällsnytta, god kontakt mellan högskola och näringsliv främjar en positiv utveckling i regionen.

www.hik.se


 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"