Nationellt

Proenviro

ProEnviro

Programmet ProEnviro är en satsning på innovativa forskningsidéer för miljöanpassad produktframtagning och stärkt konkurrenskraft. Bakom satsningen står Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.

Programmet sjösattes sommaren 2006 och Mercatus är representerade i styrelsen.

Forskningsprogrammet ska bidra till att små och medelstora företag vågar satsa på innovativa idéer med hög risk, avsevärd potential och stort miljöinnehåll. Programmet ska ge en positiv effekt på både miljö och konkurrenskraft. Därför krävs också ett samarbete mellan industri och högskola, universitet eller forskningsinstitut.

ProEnviro omfattar totalt 60 miljoner kronor och pågår till och med 2009. Två utlysningar planeras med projektstart februari 2007.

Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning (Mistra) och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har fattat beslut om inrättande av programmet ProEnviro (Programmet) inom området miljöanpassad produktframtagning i små och medelstora företag. Programmet ska bidra till att små och medelstora företag vågar satsa på innovativa idéer med hög risk, avsevärd potential och stort miljöinnehåll. Programmet ska ge en positiv effekt på både miljö och konkurrenskraft. Dessutom skall stödet förbättra samverkan mellan företag och akademi bl.a. genom att genomförandet av projekten kräver ökad rörlighet mellan företag och högskolor.


 

IVL

IVL - Sveriges Miljöforskningsinstitut

IVL arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet och har Sveriges bredaste samlade kompetens inom miljöområdet.

IVL utvecklar och tillämpar metoder och kunskap som gör det möjligt att lösa miljöfrågorna utgående från ett helhetsperspektiv. Lösningar som även klarar framtidens behov av anpassning till en hållbar utveckling.

Forskningskompetensen är en viktig bas i alla de uppdrag som IVL utför. Genom den nära koppling mellan forskning och uppdrag ger man sina kunder fördelar som normala konsultbolag saknar.

IVL erbjuder uppdrag, forskning, utbildning och rådgivning för ett hållbart samhälle. Mercatus har under många år samarbetet med IVL både i forsknins- utvecklingsprojekt och i internationella sammanhang bland annat i Tianjing, Kina.

www.ivl.se


PIEp

Vinnova, KTH och flera lärosäten startade i januari 2007 tillsammans en stor satsning inom Production Innovation Engeineering PIEp är ett nationellt program som syftar till att stärka förmåga till innovativ produkt-och affärsutveckling.

PIEp spänneröver fältet från teori till praktik, från forskning om innovation till proaktivt arbete för att stärka svensk innovationskraft och därigenom uppnå en systemförändring inom forskning, utbildning och utveckling. PIEp skall pågå under 10 år och engagera flera lärosäten och forskningsinstitut involverade i innovation och produktutveckling, och årligen omsätta 50 MSEK. PIEp leds och administreras vid KTH, initiala partners är Lunds Tekniska Högskola, Högskolan i Jönköping, Designhögskolan vid Umeå Universitet och Centrum för Teknik i Vården.

PIEp skall stärka svensk innovationskraft och vara en motor i den svenska utvecklingen av teknikutvecklings-och produktutvecklingsförmåga. Detta mål uppnås genom två övergripande strategier – genom att utbilda för innovation och genom att skapa ett innovationsklimat inom svensk industri och akademi som befrämjar innovativ produkt- och affärsutveckling.

Mercatus deltar aktivt i arbetet med PIEp som ledamot i styrelsen. 

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"