Internationellt

Globaliseringsrådet

Regeringen har inrättat ett globaliseringsråd för att fördjupa kunskaperna och bredda det offentliga samtalet om vad som krävs för att Sverige ska hävda sig väl i en värld präglad av fortsatt snabb globalisering.

Den idémässiga grunden är att globalisering är något önskvärt och hoppingivande. Men skärpt global konkurrens kan också öka risken för jobb- och företagsutflyttning och därmed vidgade klyftor i Sverige.

Rådet ska komma med idéer och förslag om hur Sverige kan stå starkare i globaliseringens tid. Resultatet av arbetet sammanfattas i en slutrapport senast under 2009.

I rådet ingår företrädare för regeringen, arbetsmarknadens parter, företagsamheten, statsförvaltningen och forskarsamhället. Rådet bör präglas av ett engagemang för Sverige som ligger bortom partipolitikens och partsintressenas ibland konfliktorienterade och kortsiktiga hållning.

Läs mer om rådet och dess ledamöter på www.regeringen.se

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"