Forskning & utveckling

Högskolan i Kalmar

Forum för omvärldsbevakning vid Högskolan i Kalmar

Att sätta omvärlden i fokus är det nybildade Omvärldsforums uppdrag. Det skall fungera som ett nätverk vid sidan om Högskolans ordinarie verksamhet för att skapa kontakter med det omgivande samhället.

– Omvärldsforum är framförallt tänkt som ytterligare en länk till företagen i vår
region och har en kommunikativ funktion, säger rektor Agneta Bladh.
Ledamöterna beskrivs som ”folk med fötterna i myllan” och består av Kristina
Alsér, Nils-Holger Areskog, Anders Bergman (ordförande), Bo Carlsson, Lars
Malmborg och Bert Ovesson.

Mercatusnytta, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tillgång till forskningsresultat.

Samhällsnytta, god kontakt mellan högskola och näringsliv främjar en positiv utveckling i regionen.

www.hik.se  


IVL

IVL - Sveriges Miljöforskningsinstitut

IVL arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet och har Sveriges bredaste samlade kompetens inom miljöområdet.

IVL utvecklar och tillämpar metoder och kunskap som gör det möjligt att lösa miljöfrågorna utgående från ett helhetsperspektiv. Lösningar som även klarar framtidens behov av anpassning till en hållbar utveckling.

Forskningskompetensen är en viktig bas i alla de uppdrag som IVL utför. Genom den nära koppling mellan forskning och uppdrag ger man sina kunder fördelar som normala konsultbolag saknar.

IVL erbjuder uppdrag, forskning, utbildning och rådgivning för ett hållbart samhälle. Mercatus har under många år samarbetet med IVL både i forsknins- utvecklingsprojekt och i internationella sammanhang bland annat i Tianjing, Kina.

www.ivl.se

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"