Nationellt

Logotyp Teknikföretagen

Teknikföretagen representerar mer än 3200 teknikföretag - Sveriges viktigaste företag

Teknikföretagen talar för företag som tillsammans har mer än 300.000 anställda. De betyder mer för utvecklingen än någon annan sektor av näringslivet och är motorn i den svenska ekonomin. Hälften av exporten kommer härifrån. När Teknikföretagen höjer stämman görs det med tyngd och trovärdighet. Man har kunskap och vet vad teknikföretag behöver för att utvecklas och växa.

Teknikföretagens styrelse för åren 2004 - 2007

 • Hans-Olov Olsson, ordförande ,Ordförande Volvo Car Corporation, Göteborg
 • Kjell Svensson, vice ordförande ,VD Ewes Stålfjäder, Bredaryd
 • Leif Östling, vice ordförande ,VD och koncernchef Scania CV AB, Södertälje
 • Hans Eliason, VD Cranab AB, Vindeln
 • Nils-Åke Hallström, VD Hallströms Verkstäder AB, Nälden
 • Kurt Jofs, vVD Telefon AB LM Ericsson, Stockholm
 • Kristina Alsér, VD Mercatus Engineering AB, Vimmerby
 • Carl-Erik Ridderstråle, Linköping
 • Göran Geselius, VD Gunnebo AB, Göteborg
 • Bengt L Andersson, VD AB Tetra Pak, Lund
 • Mikael Jonson, VD Partner Tech AB, Malmö
 • Mats Elfsberg, VD Sepson AB, Vansbro
 • Erik Fahlgren, VD Plastex AB, Skellefteå
 • Håkan Holmström, VD Thorn Lighting Nordic AB, Landskrona
 • Inga-Lisa Johansson, VD Daloc Futura AB, Töreboda
 • Gunnar Brock, VD och koncernchef Atlas Copco AB, Stockholm
 • Sten Jakobsson, VD ABB AB, Västerås
 • Leif Johansson, VD och koncernchef AB Volvo, Göteborg
 • Tom Johnstone, VD och koncernchef AB SKF, Göteborg
 • Jan-Åke Jonsson, VD Saab Automobile AB, Trollhättan
 • Lars Pettersson, VD och koncernchef Sandvik AB, Sandvik
 • Lars Stanghed, styrelseordförande IBM Svenska AB, Stockholm
 • Hans Stråberg, VD och koncernchef AB Electrolux, Stockholm
 • Åke Svensson, VD Saab AB, Stockholm

Visionen är att alla ska förstå att teknikföretag skapar tillväxt och välstånd.
Teknikföretagens prioriterade områden

Att öka arbetskraftsutbudet, få fler yrkesverksamma och öka antalet arbetade timmar i svensk ekonomi är avgörande frågor för hela samhället. '

Teknikföretagen har definierat fyra områden som är avgörande för vår framtid.

 • Vinna kampen om investeringarna
 • Vinna de unga
 • Det måste löna sig att arbeta
 • Sverige måste satsa mer på industrirelevant forskning och utveckling

Teknikföretagen lokalt

Att finnas och agera lokalt och i nära samverkan med medlemsföretag är viktigt. Teknikföretagen har elva kontor fördelade över hela landet. För att kunna påverka villkoren för medlemmarna där besluten tas finns man också på plats i Bryssel.

www.teknikforetagen.se

 

 


 

Logotyp Svenskt Näringsliv

 

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige med ett långsiktigt mål att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan.

För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Svenskt Näringslivs uppdrag är är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

 

Svenskt Näringsliv företräder drygt 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 51 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

 

Verksamheten täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Arbetet omfattar allt från opinionsbildning och kunskapsspridning, utveckling av nya idéer till konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb.

 

Mercatus är representerade i Svenskt Näringslivs SME kommitté samt i arbetsgruppen ”globalisering och konkurrenskraft.

www.svensktnaringsliv.se 


Framgångsrika Friska Företag (3F) – ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling

Personalen är företagets viktigaste resurs! Finns det en mer utsliten klyscha? I tider av rask globalisering, snabbt införande av ny teknik och strukturella förändringar är den likafullt sann. I stället för att avfärda klyschan gäller det att leva upp till dess innebörd.

Det är rent av nödvändigt att ta den till sig, både i hjärta och hjärna för den företagsledning som vill se sitt företag växa med god lönsamhet.

Gårdagens metoder för att ta tillvara och utveckla de mänskliga resurserna behöver ersättas med nya moderna arbetssätt.

Framgångsrika Friska Företag är ett nytt program som ska sammanföra kunskaper från forskning med praktiska erfarenheter från ett flertal svenska företag som arbetar metodiskt, målmedvetet och insiktsfullt för att skapa stimulerande och hälsosamma arbetsförhållanden.

Framgångsrika Friska Företag (3F) är ett nationellt program inom Ingenjörsvetenskapsakademien där kunskaper från forskning sammanförs med praktiska erfarenheter från företag som arbetar metodiskt för att skapa stimulerande och hälsosamma arbetsförhållanden. Genom nationella seminarier och genom att lyfta fram goda exempel visar vi hur det lönar sig ekonomiskt att satsa på humankapitalet.

Idag finns tre aktiva nätverk inom 3F.  Mercatus ingår i det södra nätverket.

Mer om arbetet finns att läsa på www.iva.se

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"