Lokalt

Logotyp Miljönätverket Vimmerby

Vimmerby Miljönätverk

Har till syfte att samla miljöintresserade företag i kommunen för erfarenhetsutbyte. När nätverket startade 1998, på initiativ av bla Mercatus, var fem företag involverade, idag har miljönätverket ca 80 medlemmar. Genom MiV anordnas både specifika och allmänna miljöutbildningar, ett turbilssystem för farligt avfall har initierats, medlemmarna får tillgång till erfarenhet och bollplank, nätverksträffar med föreläsningar, gruppmöten med kompetensspridning, tillgång till revisiorspoolen. Medlemskapet kostar inga pengar – bara engagemang.

Mercatusnytta, miljömedvetna underleverantörer – även den lille företagaren kan arbeta på ett miljöriktigt sätt, tillgång till revisorspoolen, prisvärda utbildningar, erfarenhetsutbyte.

Samhällsnytta, få fler att arbeta miljömedvetet, ökar konkurrenskraften för hela kommunen vilket i sin tur ökar attraktionskraften. Forum för lärare och elever som vill ta del av miljöarbetet ute i näringslivet.

www.frvimmerby.com


Logotyp Företagarna

Företagarna i Vimmerby driver flera projekt som har till syfte att stärka det lokala näringslivet ur ett uthållighetsperspektiv.

I ett samhälle där vi vandrat från det gedigna hantverks- och skråsamhället till högteknologi, effektivitet och stenhård konkurrens behövs krafter som verkar för utveckling och erfarenhetsutbyte.

Företagarna lobbar för ett bättre näringsklimat till nytta för både företagare och medarbetare. Sedan länge arbetar man lokalt i Vimmerby också med visionen om en hållbar utveckling. Konkret görs detta i bland annat i projekten Miljönätverket, Ungas uppväxt och genom engagemang i Sveriges första Kreditgarantiförening KGF i norra Småland.

www.frvimmerby.com


Rektorsakademien

Rektorsakademien är en ideell förening som vill åstadkomma ett erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv. Genom att stödja rektorn i den viktiga ledarrollen, hoppas vi på en bättre skola. Vi tror också att näringslivet har mycket att lära från skolan. Rektorsakademiens huvudsyfte är att stärka skolledarna i sitt ledarskap så att de tillsammans med lärarna ökar möjligheterna för barnen att utvecklas för ett konstruktivt samhällsliv. Detta betyder bland annat att barnens/elevernas kunskaper, färdigheter och kreativa förmåga måste öka. Rektorsakademien handlar om barnen och vår framtid!

Mercatusnytta, på lång sikt ger en god skolmiljö välutbildade elever och på sikt blir dessa elever en god rekryteringsbas. I ett kortare perspektiv underlättar en skolas goda rykte rekrytering av inflyttande nya medarbetare.

Samhällsnytta, medvetna, ansvarstagande ungdomar. Friskare arbetsplats för både barn och skolpersonal, fler behöriga lärare. Högre motivation och mottagliga för ett aktivt miljöarbete.Logotyp KGF 

 

Sveriges Kreditgarantiförening för lokal utveckling -SKGF

Den sammanhållande organisationen för lokalt eller branschvis verksamma LKGF.

SKGF är en kreditmarknadsförening och bedriver kreditgarantiverksamhet med tillstånd och under tillsyn från Finansinspektionen.

Ett ömsesidigt kredit- och rådgivningssystem, initierat av näringslivet. KGF vänder sig till alla företagsamma människor med en god affärsidé. KGF ska stödja och underlätta vägen från företagsidé till sjösättning. Det sker genom mentorskap, nätverk, erfarenhetsutbyte och tillgång till säkerheter i form av en kreditgaranti. KGF verkar på det lokala planet och samarbetar med banker, Almi och övriga finansieringsinstitut.

Mercatusnytta, ett attraktivt näringslivsklimat är en förutsättning för tillväxt. En god lokal service, ett gott utbud av underleverantörer och tillgång till en bred rekryteringsbas och företagsanpassad kompetensutveckling stärker vår konkurrenskraft.

Samhällsnyttan, ökad samverkan mellan näringslivet och mellan skolan och näringslivet är till gagn för alla, fler vågar starta eget företag vilket ger en stabil tillväxt, färre arbetslösa, ökad inflyttning med ökade intäkter som följd.

www.kgf.nu

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"