Regionalt

Logotyp SSSE

Sustainable Sweden Southeast AB är ett nätverksföretag i sydöstra Sverige med syfte att främja export av miljö- och energiteknik genom att marknadsföra hållbara lösningar. Sustainable Sweden Southeast ägs och drivs gemensamt av företag, kommuner, regionförbund och högskolor/universitet i regionen.

SSSE ska med hög trovärdighet skapa goda affärsmöjligheter för miljötekniklösningar från regionen och därmed verka för en hållbar utveckling. Företaget ägs av miljötekniknära företag och kommuner.

SSSE är organiserade som ett aktiebolag där delägare köper en aktiepost för 15 000 kronor och betalar en årlig serviceavgift på 10 000 kronor. Nya delägare granskas av ett expertråd som ger rekommendation till styrelsen huruvida företaget ska få bli delägare eller inte.

SSSE sätter samman grupper av företag som utvecklar gemensamma koncept och strategier mot en gemensam kundbas för kunder i Litauen, Polen, Kaliningrad och Kina.

Mercatusnytta, marknadsfönster som ger exponering och möjligheter till exportprojekt, genom hållbarhetsrådet kvalitetsstämplas både Mercatus och våra systemlösningar.

Samhällsnytta, hållbarhetsrådet garanterar hög miljöeffektivitet, teknik- och kompetensspridning till utvecklingsländerna i Östersjöområdet.

www.sustainable-sweden.se

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"