Miljöpolicy

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet med minimal miljöpåverkan och att erbjuda våra kunder bästa möjliga lösning ur ett miljöperspektiv.

 Vi har valt att fokusera på följande:

 • Genom regelbunden utbildning, öka miljömedvetenheten hos vår personal.
 • Ständigt förbättringsarbete med våra speditörer för att öka miljöprestandan.
 • Genom samordnade kundbesök minska våra transportsträckor.
 • Genom digitala verktyg minska antalet tjänsteresor.
 • Beakta miljöprestanda i samband med upphandling av tjänstefordon.
 • Beakta miljöprestanda i samband med upphandling av elektrisk utrustning.
 • Arbeta med energibesparande åtgärder.

 

Vår verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"