Kvalitetspolicy

Mercatus Engineering AB är specialist på att tillgodose kunders behov av rena processvätskor. Vi utvecklar, konstruerar, tillverkar och marknadsför anläggningar och system för recirkulering, återvinning och rening av industriella processvätskor samt för hantering av metallspån.

Våra kunder är producerande företag, utan geografisk avgränsning, inom bland annat verkstadsindustrin, ytbehandling, tryckerier, gjuterier och värmekraftsindustrin.

Vi ska ha ett nära samarbete med våra kunder där vi kan erbjuda allt från dellösningar till helhetskoncept där vi tar funktionsansvar från början till slut.

 • Våra produkter ska motsvara och tillfredsställa kundernas krav och förväntningar på angiven funktion och prestanda.

 • Kvaliteten skall vara så hög och bestående att den väsentligt bidrar till nya kunder och affärer, idag och i framtiden.

 • System och teknik anpassas och utvecklas kontinuerligt i samarbete med högskolor, teknikutvecklingscentra och naturligtvis genom nära samarbete med kunder och leverantörer.

 • Vårt breda utbud tillsammans med den kunskapsbas vi under trettio års tid byggt upp garanterar kontinuitet, kvalitet och långsiktig hållbarhet.

 • Vårt arbete skall kännetecknas av bred kompetens, engagemang och ständiga förbättringar av kvalitetsledningssystem och produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 • Genom uppföljning av genomförda projekt, mätningar av kundtillfredställelse och ett nära samarbete med våra kunder säkerställer vi att vi lär av våra misstag och ständigt utvecklas i en positiv riktning.

 • Genom utbildning och engagemang bland alla medarbetare tar vi gemensamt ansvar och säkerställer kvalitetsledningssystemets innehåll och utveckling i organisationen.

 • Kvalitetspolicyn skall vara ett levande dokument och skall anpassas och följa den övriga organisationens utveckling.

 • Vi skall inte offerera eller leverera produkter eller system vi inte tror på.
 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"