Arbetsmiljöpolicy

Vår organisation består av människor och vår arbetsmiljö skall präglas av en god atmosfär, delaktighet och kreativitet och vi skall tillsammans verka för en stimulerande arbetsmiljö. Våra värderingar, omtanke, respekt och öppenhet skall prägla och utgöra grunder i vårt personalarbete.

Arbetsmetoder, system och rutiner skall anpassas så de stöttar, utvecklar och hjälper våra medarbetare, aldrig tvärt om.

Mercatus Engineering AB skall vara ett föredöme som arbetsplats, både på hemmaplan, vid montage och andra tillfälliga utlokaliserade arbetsplatser, genom att;

 • Alla medarbetare skall känna arbetsglädje och tycka att det är roligt att gå till jobbet.

 • Respekt för alla människor är ett honnörsord och våra relationer är fria från diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier.

 • Alla medarbetare skall känna uppskattning, gemenskap och trygghet.

 • Värderingar, normer och mål skall vara klart definierade och accepterade.

 • Möjliggöra eget ansvar, personlig utveckling och kompetensutveckling för alla medarbetare.

 • Risker och hot kontinuerligt diskuteras och omsätts i handlings- & åtgärdsplaner.

 • Lagar och avtal inom arbetsmiljöområdet anger lägsta godtagbara standard, där vi ska eftersträva en högre standard än minimikraven för god arbetsmiljö.

Ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete skall underlätta kompetensförsörjningen i framtiden och stärka varumärket Mercatus Engineering AB.

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"