Forskning, utveckling & nätverk

Anläggningar som vi levererade för drygt fyrtio år sedan är fortfarande i drift. Det är vi stolta över. Med hög kunskap och ständig utveckling har vi lärt oss att ställa höga krav på kvalitet och livslängd. Det ger resultat, länge.

Målmedvetet arbete och en klar strategi för ständig teknikutveckling gör att vi står på en stark grund.

Egen teknikutveckling, forskningsprojekt i samarbete med kunder, Sveriges miljöforskningsinstitut IVL, universitet och högskolor säkerställer vår starka position på marknaden. Därmed kan du som kund lita på att vi alltid erbjuder rätt teknik vid rätt tillfälle.

Vi engagerar oss också i branschorganisationer såsom Teknikföretagen, Svenska maskinhandlarföreningen, Svenskt näringsliv och Matarvattensektionen.  

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"