Värdegrund

Riddare med häst

Tillit är grunden för ett lyckat resultat

Den gemensamma värdegrunden är den plattform vi utgår ifrån. Den visar våra ambitioner och den image vi vill att andra ska förknippa oss med. Den ska visa att vi skiljer oss från mängden och den ska göra oss attraktiva som leverantör, samarbetspartner och arbetsgivare. Tillit är grunden i mänskliga relationer.

Med öppenhet, respekt och omtanke har vi lagt grunden till vår organisation.

 

Viktiga komponenter i vår organisation

 • Den delade visionen och den gemensamma värdegrunden, som genomsyrar allt arbete och alla beslut.

 • Ständig kompetensutveckling, extern utbildning och intern kompetensspridning. Erfarenheter, misstag och ny kunskap dokumenteras och görs tillgänglig för alla genom vårt intranät Kalles.

 • Vår ledningsmodell med tydliga roller och aktiviteter ger arbetsglädje. Kundprojektprocessen kortar reaktionstiden och ökar effektiviteten. En flexibel ledningsgrupp säkerställer högsta kvalité och kompetens för vår drift och utveckling.

 • Fortsatt organisationsutveckling genom mål-, vision och värdegrundsdiskussioner.

Med grundfilosofin att värna och vårda våra resurser och organisation med den lyckade kombinationen av lagarbete och självständighet, tror vi oss ha hittat genvägen till uthållig utveckling. Det har varit ett genomgripande arbete som givit erfarenheter vi gärna delar med oss av.

”Ur Mercatus lilla skrift Sunt & Lönsamt”

 

 

 

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"