Så har vi byggt vår organisation

Organisationen består av 21 medarbetare, varav de flesta är tekniker. All produktion ligger på utvalda underleverantörer, gärna så nära Vimmerby som möjligt. Slutmontage görs under ledning av egna medarbetare hemma och/eller hos slutkund.

Omsättningen ökar stadigt och de strategiska nyckelområdena för åren 2005 – 2008 ska ge långsiktig lönsamhet och uthållig tillväxt som bygger på stor kundnöjdhet, hög arbetstillfredsställelse och betryggande vinst.

Grundfilosofin är att värna och vårda de resurser vi har. I helhetstänkandet är medarbetare, kunder och miljö de centrala delarna.

Med den delade värdegrunden, den gemensamma visionen och det genomtänkta strategiska arbetet att utveckla både teknik och arbetssätt har vi lagt de viktigaste byggstenarna för en fortsatt god tillväxt.

När vi under våren 2000 stod vid vägskälet att vara nöjda eller våga satsa på tillväxt valde vi det senare. En avgörande framgångsfaktor för tillväxt i ett kunskapsföretag är dess organisation. Därför bestämde vi oss för att bygga en stark, effektiv och tillväxtorienterad organisation.

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"