Policy enligt TAO

Tydliga gränser ökar friheten. Våra spelregler är tydliga och skapar det yttre sociala staketet, inom vilket vi alla har frihet att agera. De övergripande spelreglerna beskrivs i våra policydokument och ska efterlevas, det är allas ansvar att ge feedback när så inte sker. Instruktioner och rutiner finns dokumenterade i våra handböcker.

Det integrerade ledningssystemets övergripande policy kallar vi för TAO - Totalt Ansvar med Omtanke, nedan beskriver vi de policydokument som styr vårt handlande.

Vårt integrerade ledningssystem TAO omfattar etik, miljö, kvalitet, utveckling och arbetsmiljö. På kinesiska betyder TAO vägen, för oss betyder det Totalt Ansvar med Omtanke. På samma vis som det på kinesiska betyder väg så innebär det för oss en ständig rörelse i rätt riktning.

För oss är det viktigt att omge oss med kreativa och engagerade människor. Människor som mår bra och trivs gör ett bättre arbete, tar ett större ansvar och ser möjligheter istället för hinder. En god arbetsmiljö leder till högre kvalitet, miljömedvetenhet och nöjda kunder.
Tillit är grunden för all mänsklig relation. Grunden i vår organisation är byggd på normer och värderingar med Öppenhet, Respekt och Omtanke som bas. Med detta menar vi; 

 • Öppenhet i det dagliga arbetet om vad vi gör och varför, inför varandra, kunder och samarbetspartners.
 • Respekt för varandras olikheter, kön, förutsättningar, åsikter och arbetsuppgifter. Alla länkar i kedjan är lika viktiga.
 • Omtanke om människor, miljö och resurser.

Vårt arbete skall präglas av våra grundläggande värderingar och sunt förnuft. Vi ska vara mot våra arbetskamrater som vi själva vill bli behandlade. Vi ska värna och hantera företagets resurser som våra egna ägodelar. Företagets ekonomi hanteras med samma eftertänksamhet som vid egna inköp.

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"