Mercatusteamet

Alla medarbetare har sin tydliga roll som utgår från kompetens, erfarenhet och önskemål kopplat till företagets behov.

För att säkerställa omvärldens krav på hög flexibilitet är tillhörigheten i en av huvudprocesserna försäljning, produktion och eftermarknad inte statisk. De flesta medarbetare breddar över flera kompetensområden. För oss är det viktigt att kunden står i centrum och att vi enkelt kan anpassa arbetssättet efter nya förutsättningar.

Organisationen präglas av delaktighet och öppenhet.

Ämnesspecifika och utvecklingsprojekt drivs i permanenta eller tidsbestämda mindre projektgrupper.

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"