Mätbara resultat

Förändringsprocesser tar tid och mätbara resultat kommer inte alltid i samma takt som förändringen. Resultat vi uppnått hitintills är;

 • Ingen oplanerad övertid.

 • Mer med mindre resurser.

 • Mindre sårbara genom kompetensspridning/bredd. 

 • Lätt att rekrytera/Minimal personalomsättning. 

 • Nya medarbetare kommer snabbare in i sina roller. 

 • Fortsatt låg sjukfrånvaro. 

 • Uppmärksamhet – nästan 40 positiva artiklar i dagstidningar och facktidskrifter de senaste två åren, samt länkar från flera viktiga hemsidor bland annat regeringens.

 • Tar marknadsandelar.

 • Uppskattade föreläsare.

 • Ökad lönsamhet.

 • Tid över för omvärldsbevakning och aktivt nätverkande

 • Tid för skratt!
 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"