FIRO

FIRO*, en teori som beskriver en grupps utveckling i tre stadier, från tillhöra via kontroll till samhörighet. Vårt mål år 2000 var att ta oss från tillhöra till samhörighet, en resa som skulle komma att ta oss nästan 1,5 år.

FIRO är en teori som utarbetades av den amerikanske forskaren Will Schutz.

De tre stadierna i FIRO kan kort beskrivas enligt följande.FIRO 


När en grupp bildas eller förändras befinner den sig i tillhörafasen, en fas som i mycket handlar om att just tillhöra eller inte tillhöra gruppen. Relationer är av stor betydelse och det är viktigt att individen känner sig betydelsefull och att hon känner att hon kan inkludera sig i gruppen. Tillhörafasen är ofta väldigt trevlig och man trivs bra tillsammans, men relationerna befinner sig på ytan och man lägger ofta locket på när det börjar koka och hetta till, för att undvika att jobbiga konflikter blossar upp.

För att ta sig från tillhöra till öppenhet så måste man genom den besvärliga och jobbiga fasen kontroll. I kontrollfasen befinner sig gruppen i konflikt och hierarkin ska bestämmas, vem ska vara i botten och vem ska vara i toppen. Gruppen fördelar och kräver ansvar, medlemmarnas beteende och kunskaper sätt i fokus, de sätts på prov och ifrågasätts. Gruppen ska rangordnas efter vem som är bäst respektive sämst, inte generellt utan i olika situationer och med olika arbetsuppgifter. För individen handlar det om självbestämmande, att ta kontroll över sin situation och att känna sig kompetent och behövd i gruppen.

När eller om gruppen slutligen når samhörighet kommer gruppen åter i balans. Roller, kompetens och individuella beteenden i form av styrkor och svagheter är klargjorda och accepterade, gruppens fokus är att uppnå klara och definierade mål. Energin läggs på att klara av tilldelade uppgifter istället för på energikrävande diskussioner. För individen handlar det mycket om att hitta sin egen nivå av öppenhet och att tycka om sig själv för den man är och det man kan. Samtidigt har man accepterat och tydliggjort sig själv och sin egen förmåga och blivit medveten om sina medarbetares förmågor. Genom samhörighet är alla omtyckta och accepterade för de personer de är.


*Fundamental Interpersonal Relations Orientation, Will Schutz

 

 

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"