Förändringsprocessen

Mercatus bild fors Rasera kunskapsmurar och revir. Identifiera och arbeta bort tidstjuvar. Självkännedom - insikt i egna och andras styrkor, svagheter och drivkrafter.

Den team- och processorienterade organisationsmodellen är resultatet av det förändringsarbete som inleddes med den gemensamma teamutvecklingen.

Under arbetets första och mest intensiva fas tog vi hjälp av en beteendevetare och en äventyrare. FIRO är den teoretiska organisationsmodell vi utgått från. Den beskriver enkelt en grupps utveckling, mognad och effektivitet i olika stadier.

Klicka här om du vill veta mer om FIRO-modellen. Processen hålls vid liv genom den ledningsmodell vi valt och med ständiga värdegrunds- mål- visions- och strategidiskussioner.

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"