Mission

lilla häftet Sunt & Lönsamt

Vår mission är att dela med oss av de erfarenheter vi samlat på oss under snart fyra decennier.

Vi har varit med sedan den tid då ”miljöteknik” var lika med utspädning eller ”end of pipe” och arbetskraften lika självklar som rent vatten. Idag handlar miljöteknik om ekoeffektiva lösningar framtagna i samverkan mellan kund och leverantör och organisationen om att ta tillvara medarbetarnas kompetens och kreativitet.

Här på hemsidan kan du läsa om vår samlade kompetens för spånhantering, skärvätskerening, processvätskerening, membranteknik och annat runt omkring modern och effektiv miljöteknik.

I den lilla skriften Sunt & Lönsamt kan du läsa hur vi byggt en sund, effektiv och tillväxtoritenterad organisation. Häftet kan beställas hos eva.h@mercatus.se.

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"