Ledstjärna och vision

Bild värdegrund

Vår ledstjärna är engagemang i allt vi gör
Engagemang är vår ledstjärna, det ska genomsyra allt vi gör. Engagemang i medarbetare, i kunder, i miljön, i våra samarbetspartners och i vår omvärld ska prägla vår vardag och göra oss till en intressant partner. Projekt eller aktiviteter där engagemang råder ger resultat, medan ett arbete utan engagemang tär på energin, resultatet och tiden.

Visionen ska förmedlas och delas av alla i teamet
Dagens vision är morgondagens verklighet. Visionen om företagets framtid hålls vid liv och förändras i takt med utvecklingen, hemma i den egna organisationen och i omvärlden. En genomarbetad vision delas av alla i organisationen.

Vår vision är att vi med kreativa, kompetenta och friska medarbetare ska vara ett föredöme i miljöteknik och arbetssätt, nationellt och internationellt.

Ägarnas vision är att Mercatus genom långsiktig lönsamhet vara en trygg arbetsgivare och stabil leverantör. Varumärket ska stå för kvalité och vara starkt förknippat med hög tekniknivå och en sund organisation. Styrkan är förankringen i teamet.

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"