Företagsfakta

Det är inte utan stolthet vi berättar om att vi varit med sedan sjuttiotalet. Redan 1973 såg vår grundare en affärsidé i att återvinna och rena processvätskor från den bearbetande industrin. En affärsidé som håller än idag.

Under åren har Mercatus vuxit, liksom vårt produktsortiment, till att i dag spänna över ett brett område inom såväl vätskerening som materialåtervinning. Tillväxten har tagit ordentlig fart de senaste åren, främst med tanke på en ökad miljömedvetenhet.

Visionen

är att vara ett föredöme i miljöteknik och arbetssätt.

Missionen

är att dela med oss av goda erfarenheter.

Affärsidén

att med god kunskap om våra kunders processer föreslå och leverera rätt teknik för rening och återvinning av förorenade vätskor. Till industrin, vattenverk och värmekraftverk.

Med de två produktgrenarna spånhantering/skärvätskerening för metallbearbetande och tillverkande industri, och processvätskerening med membranteknik, indunstare och jonbytare för både industri, värme- och vattenreningsverk har vi en unik bredd i kompetens och erfarenhet. Från små mobila anläggningar till kompletta system för att sluta en hel process.

Genom att lägga all tillverkning hos väl valda svenska underleverantörer behåller vi vår flexibilitet och kan koncentrera oss på det vi är bäst på - teknikutveckling, design, konstruktion, leverans, idrifttagning, service och eftermarknad.

I de väl anpassade och totalrenoverade lokalerna ligger hjärtat i verksamheten – ”provhörnan” där testkörs både processvätskor och spån innan offert. Här sker också stora delar av teknikutvecklingen - ofta i samarbete med kunder, forskningsinstitut, högskolor och universitet.

Framgångsfaktorer

 • Uthålliga och långsiktiga i det vi företar oss
 • Alla medarbetares gemensamma vision och delade värdegrund
 • Kompetenta och kreativa medarbetare
 • Oberoende av teknik och/eller viss leverantör
 • Ständigt pågående FoU-projekt
 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"