Ett nyhetsbrev från Mercatus som håller dig uppdaterad om nyheter inom
recirkulering, återvinning och rening av processvätskor.

KNOLL 50 år

1970 grundade Walter Knoll sitt enmansföretag i södra Tyskland, i staden Bad Saulgau. Nu år 2020, 50 år senare, arbetar över 1 200 människor över hela världen tillsammans för fortsatt framgång för KNOLL Maschinenbau GmbH.

1928 föddes skomakarsonen Walter Knoll i Völlkofen som utvecklades till en framgångsrik entreprenör! 1970 grundade Walter sitt eget maskinteknikföretag i Bad Saulgau. I början handlade det om att driva företaget med försiktighet och stabilitet samt med solid utveckling för en god framtidsutsikt. Och kort sagt, KNOLL Maschinenbau GmbH har vuxit stabilt i över femtio år. Företagets framgång är också en framgång för de anställda. Tack vare god kunskap, flexibilitet och engagemang har företaget kunnat ta språnget från ett litet företag till ett sunt medelstort företag med bibehållen position på den globala marknaden.

Här kan du läsa mer om KNOLL50!

Positiv känsla inför 2021

Marknaden har ju minst sagt varit speciell under året. Tack vare många projekt i årets början har vi haft en hel del leveranser att jobba med när marknaden störtdök i våras. Vi har varit förskonade från att behöva varsla personal och under våren då många var korttidspermitterade nyttjade vi tiden till utbildning för att stärka vår kompetens.

Under hösten har orderingången kommit igång rejält igen, främst vad gäller reservdelar och servicar men också nya projekt och större projektordrar har registrerats och levererats ut.

Vi söker nya medarbetare
Vi går in med en positiv känsla inför 2021, med en god orderstock och med många förfrågningar, stora som små. Vi satsar vidare och söker nu nya medarbetare, två tekniker med inriktning mot sälj och projektledning. Läs mer HÄR!

Nedan följer ett axplock av händelser under året som gått.

Rökgaskondensatrening till koldioxidneutralt kraftvärmeverk

Tillsammans med Clean Air Technologies i Helsingborg har Mercatus exporterat reningsutrustning bestående av ultrafilter- och RO-anläggning för rening av rökgaskondensat till ett koldioxidneutralt kraftvärmeverk.

Rökgaskondensering reducerar utsläpp genom att återbruka värme-energi ur gaser vilket innebär att ämnen som befinner sig i gasform kondenserar till vätska. Vätska som sedan filtreras via ultrafilter och omvänd osmos (RO) till renat vatten och ett koncentrat av ämnen man vill ta om hand på miljösäkert sätt.

Foton visar tillverkningsfasen av UF och leveranstester av RO. Inför leveransen utförs tester för att säkerställa anläggningarnas kvalitet, funktion och säkerhet.

Mercatus och Clean Air Technologies fortsätter arbeta vidare tillsammans med slutkund under 2021 då projektet slutförs och maskinerna tas i daglig drift.

KNOLL LubiCool® - den moderna högtrycksenheten

Vi har tidigare skrivit om KNOLLs högtrycksenhet LubiCool®-M. Nu har KNOLL lanserat ytterligare en enhet i samma produktfamilj som heter LubiCool®-L. 
LubiCool®-L är modellen större och kan leverera ett högre högtrycksflöde och kan utrustas med en lågtrycksspolpump.

Högtrycksenhet LubiCool®-L - fördelar:

  • Modulär konstruktion
  • Platsbesparande installation
  • Plug & play
  • Effektiv filtrering
  • Innovativ och intuitiv kontroll
  • Kort återbetalningsperiod
  • Kort leveranstid

Du kan läsa mer om produkten på vår hemsida, KNOLL LubiCool®

I KNOLLs film berättar produktansvarige och expert på högtrycksenheter Marco Lutz om LubiCool®-L och dess funktion och fördelar. 

Revolutionerande minimalsmörjning från KNOLL

KNOLL AerosolMaster 4000 ATS är ett minimalsmörjningssystem för nästan alla processer med geometriskt bestämda skäreggar, t.ex. bearbetningscentra, transferliner, svarvning, fräsning, borrning och sågmaskiner.
Tack vare den breda produktlinjen och den unika ATS-tekniken (aerosol-torrsmörjning), är systemet lämpligt för:

  • Enkel bearbetning med extern eller intern aerosolmatning
  • Komplexa processer, där minst ett av följande kriterier gäller: massproduktion, djuphålsborrning, gängning, höghastighetsbearbetning, många verktyg, små verktyg, multispindelmaskiner, transferliner, fordons-, flyg-, medicinsk, verktyg/formdesign och konstruktion.

Du kan läsa mer om KNOLL AerosolMaster 4000 ATS här.

Sommarservice 2020

Sommarmånaderna och därmed de mest hektiska veckorna är nu passerade för våra servicetekniker. Flertalet industrier och reningsverk passar då på att serva och underhålla sina anläggningar när produktionen går lite lugnare under semesterperioden och vi får då äran att utföra en hel rad stora planerade serviceuppdrag.

Många av våra kunder tycker det är viktigt att satsa på sommarservicen och det förebyggande underhållet. Det bidrar till en säkrare produktion utan oplanerade driftstopp och störningar.

Populära Oljeavskiljaren OAS2

Att läckoljor är ett vanligt problem hos många verkstadsföretag är känt. Det finns en mängd olika produkter på marknaden som på olika sätt kan hjälpa till att hantera och fånga upp läckoljorna, men med blandade resultat..

I de fall då läckoljan skiktar sig och lägger sig på ytan kan man använda någon form av oljeskimmer. Vi har genom åren stött på en mängd olika typer och har valt att sälja en variant av "sugskimmer", med en suglans som automatiskt regleras efter ytan och avlägsnar läckoljan på ett pålitligt och effektivt sätt. Hur produkten fungerar kan du se i filmen nedan.

Oljeavskiljaren OAS2 har blivit väldigt populär och uppskattad av våra kunder, och vi levererar löpande till nya kunder runt om i Skandinavien. 

Om du har problem med läckoljor och är intresserad hur vi kan hjälpa dig är du välkommen att kontakt oss.
Vi har oljeavskiljaren OAS2 tillgänglig för testkörning om det önskas. 

Här kan du se en film som visar hur OAS2 fungerar.

Service och inspektion av spånhanteringsanläggningar

Under ett par veckors tid har vi haft ett par servicetekniker på plats hos kund för ett större service- och underhållsjobb. 
Arbetet innefattar att serva och slitagekontrollera sex större spånhanteringssystem som Mercatus levererat för omkring fyra år sedan. Systemen innefattar containertippar, transportörer, spånkrossar och spåncentrifuger.

Anläggningarna belastas med mycket stora mängder abrasiva gjutjärn- och stålspånor och efter de fyra åren i drift görs ett större underhållsarbete. 

Anläggningarnas uppgift hos kunden är att i varje fabriksdel snabbt och enkelt kunna hantera och torka spånorna, för att sedan automatiskt transportera de torra spånorna till centralt ställe för vidare hantering och återvinning. 

info@mercatus.se - Tel. 0492-171 00