Staff

Management

Anders Adolfsén

Anders Adolfsén

MD, Technical sales

Phone

+46 492 171 06   |  

Mobile

+46 70 520 24 04   |  

Kristina Svanberg

Kristina Svanberg

Ekonomichef, Vice VD

Phone

0492-171 01   |  

Mobile

070-207 00 35   |  

Är utbildad civilekonom. Kristina har arbetat på Mercatus sedan våren 2000 och är ekonomiansvarig.

Sales

Jan Alsér

Jan Alsér

Technical sales

Phone

+46 492 171 10   |  

Mobile

+46 70 551 21 10   |  

Anders Adolfsén

Anders Adolfsén

MD, Technical sales

Phone

+46 492 171 06   |  

Mobile

+46 70 520 24 04   |  

Jan Kastensson

Jan Kastensson

Technical sales, Technical development

Phone

+46 492 171 07   |  

Mobile

+46 70 376 05 74   |  

Herman Selin

Herman Selin

Technical sales

Phone

+46 492 171 05   |  

Mobile

+46 73 597 46 17   |  

Sebastian Gunnarsson

Sebastian Gunnarsson

Tecnical sales

Phone

+46 492 171 03   |  

Mobile

+46 70 837 75 01   |  

Eva Henrysson

Eva Henrysson

Marketing, Invoicing

Phone

+46 492 171 04   |  

Mobile

+46 73 903 39 15   |  

Project Management

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

Project manager

Phone

+46 492 171 16   |  

Mobile

+46 70 376 05 72   |  

Anna Svensson

Anna Svensson

Project engineer, Technical development

Phone

+46 492 171 20   |  

Mobile

+46 70 669 41 05   |  

Peter Bieberbach

Peter Bieberbach

Purchasing, Construction, Project engineer

Phone

+46 492 171 17   |  

Mobile

+46 70 558 40 20   |  

Bram Faaij Hultgren

Bram Faaij Hultgren

Technical development, project engineer

Phone

+46 492 171 12   |  

Mobile

+46 72 564 30 30   |  

Jakob Granström

Jakob Granström

Project engineer

Phone

+46 492 171 19   |  

Mobile

073-094 99 43   |  

Fredrik Wallin

Fredrik Wallin

Project engineer

Phone

+46 492 171 18   |  

Mobile

+46 70 312 28 22   |  

Kristofer Johansson

Kristofer Johansson

Electrical engineer

Phone

+46 492 171 14   |  

Mobile

+46 73 804 51 36   |  

Lars Haarus

Lars Haarus

Electrical engineer

Phone

+46 492 171 31   |  

Mobile

+46 70 692 96 88   |  

Anders Kratz

Anders Kratz

Project engineer

Phone

+46 492 171 08   |  

Mobile

+46 70 551 21 11   |  

Erkki Lahti

Erkki Lahti

Project Engineer

Phone

0492-17121   |  

Mobile

070-577 90 55   |  

Patrick Hörmann

Patrick Hörmann

Project Engineer

Phone

0492-171 21   |  

Mobile

076-6770827   |  

Dennis Lindström

Dennis Lindström

Projektledare

Phone

0492-171 34   |  

Dennis har en bred bakgrund främst inom livsmedels- och processindustri där han arbetat som operatör, tekniker och projektledare. Utbildningsbakgrunden är datateknik på Högskolan i Kalmar, följt av löpande utbildningar inom yrkesverksamheten.

Joachim Karlsson

Joachim Karlsson

Projektledare

Phone

0492-171 35   |  

Mobile

076-669 67 80   |  

Joachim har lång erfarenhet som servicetekniker och projektledare på den tekniska sidan och har en el-teknisk utbildning i grunden.

Riktar sig främst mot spån-skärvätskesidan.

Pär Bragsjö

Pär Bragsjö

Projektledare

Phone

0492-171 23   |  

Mobile

072-819 83 80   |  

Pär är utbildad civilingenjör och har lång erfarenhet som projektledare inom processindustrin.

Hans roll är projektledare och är processledare på vattenreningssidan.

Jon Lundahl

Jon Lundahl

Projektassistent

Phone

0492-171 32   |  

Jon är gymnasieingenjör. Anställd efter sin tidigare praktiktid på Mercatus.

Maintenance, spareparts & installation

Leif Axelsson

Leif Axelsson

Service & Support, Spare parts

Phone

+46 492 171 11   |  

Mobile

+46 72 504 03 31   |  

Hans Svanberg

Hans Svanberg

Service manager

Phone

+46 492 171 09   |  

Mobile

+46 72 050 23 64   |  

Filip Hag

Filip Hag

Warehouse, spareparts

Phone

+46 492 171 30   |  

Mobile

+46 72 742 12 09   |  

Richard Hag

Richard Hag

Service & Support

Phone

+46 492 171 13   |  

Mobile

+46 70 508 10 91   |  

Sebastian Fischer

Sebastian Fischer

Service & Support

Phone

+46 492 171 25   |  

Mobile

+46 70 233 89 11   |  

Robert Apell

Robert Apell

Service & Support

Phone

+46 492 171 02   |  

Mobile

+46 70 575 83 43   |  

Said Karlsson

Said Karlsson

Servicetekniker

Phone

0492-171 33   |  

Mobile

070-647 91 58   |  

Said har en fordonsteknisk utbildning i grunden och har blivit utrustad med diverse tekniska internutbildningar inom sin tidigare karriär i vindkraftsindustrin, där han arbetat med installation och idrifttagning.

Specialitet är idrifttagningar främst när det gäller våra rökgaskondensatreningar.

Economy

Kristina Svanberg

Kristina Svanberg

Ekonomichef, Vice VD

Phone

0492-171 01   |  

Mobile

070-207 00 35   |  

Är utbildad civilekonom. Kristina har arbetat på Mercatus sedan våren 2000 och är ekonomiansvarig.

Kristina Svanberg

Kristina Svanberg

Controller

Phone

+46 492 171 01   |  

Mobile

+46 70 207 00 35   |