Utbildning filterteknik

I onsdags hade vi besök av Stenbergs för att hålla utbildning kring filterteknik.

Vi hoppas att detta ska leda till ett ytterligare fördjupat samarbete mellan Mercatus och Stenbergs i framtiden.


Stenbergs på filterteknikutbildning

 

Lean Production-utbildning

För fortsatt utveckling och förbättring av våra rutiner har vi påbörjat utbildning i Lean-production tillsammans med vår nya styrelse.

På förra veckans strategidag introducerade Ronny Andersson, Releze, med mångårig erfarenhet av införande och arbete med Lean, alla medarbetare i ämnet. Förutom teori och diskussioner ingick också en praktisk gruppövning, där gruppen efter diskussion, analys och agerande lyckades förbättra både produktivitet och lönsamhet utan att kvalitet eller arbetsbelastning blev lidande.

Ett spännande arbete ligger nu framför oss för att få ytterligare effektivisering i det dagliga arbetet, när det gäller anpassning, införande och tillämpning av Lean till vår verksamhet.


Lean-utbildning under ledning av Ronny Andersson, Releze

Fallhöjdsutbildning

Förra veckan tog sig serviceavdelningen upp på nya höjder. Man uppdaterade och genomgick fallhöjdsutbildning.


Robert, Richard, Filip, Per och Sebastian utbildas på hissnade höjder ;)

 


Strategidag för personalen

Årets strategidag, där vi samlar Mercatus personal tillsammans med styrelsen, hölls liksom tidigare år på Fredensborgs Herrgård i måndags.

Dagen inleddes med avstämning och uppföljning av tidigare års planer och därefter fortsatte vi att arbeta med mål och aktiviteter för förbättringar av rutiner och kvalité.


Maja Söderberg från styrelsen var processledare under dagen


Personalutbildning på Fredensborgs Herrgård, där även god lunch och fika bjöds

 

 

 

Heta Arbeten-utbildning

För att säkra arbetsmiljön sker löpande utbildningar. Under ledning av Säkerhetstjänst i Hultsfred hölls förra veckan kurs i Heta Arbeten för delar av vår servicepersonal - Hans Svanberg och Richard Hag.  

    

   


Heta Arbeten-utbildning utförd 


                                                                                             

Månader