Nätverkande på Matarvattenkonferensen

Under två dagar har den årliga Matarvattenkonferensen (MAVA) pågått där Bram Faaij Hultgren från Mercatus deltagit.

På konferensen delas nyheter, problemställningar och lösningar osv mellan anläggningsägare, konsulter och leverantörer inom matarvattenberedningsbranschen.

 I de fall  där rökgaskondensat  behandlas vidare och blir matarvatten, för att optimera vattenbalansen i kraftvärmeverk, ingår då delar av matarvattenberedningen i Mercatus leverans. Där renas rökgaskondensatet i vårt ultrafilter, RO och EDI.


Konferens och nätverkande på Matarvattenkonferensen

 

 

 

 

Leverans av anläggning för rening av rökgaskondensat till Amager Bakke

Mercatus har under de senaste veckorna levererat ultrafilter, RO och jonbytare för kondensatrening till Amager Bakke utanför Köpenhamn.
ARC bygger här en stor anläggning för sopförbränning, med högt ställda krav på såväl tekniska lösningar som arbetsmiljö och design.

Kondensatet renas i vår utrustning före återvinning eller utsläpp till Öresund, vilket också medför mycket höga miljökrav.

Läs mer om projektet:
Amager-bakke
Anläggningar och utrustning har skickats från våra olika underleveran-
törer och lyfts in på plats på Amager Bakke.

  
Just nu pågår rördragning och slutmontage, vilket vi beräknar att slut-
föra i god till före drifttagningen i början av nästa år

Rening av rökgaskondensat

Förra veckan driftsattes vår senaste anläggning för rening och återvinning av rökgaskondensat.

Anläggningen består av UF+RO och är installerad hos Jönköpings Energi, Torsvik. I och med detta kan man minska sin vattenförbrukning med 5 m3/h samtidigt som utsläppen minskar i motsvarande omfattning.


Rening av rökgaskondensat

 

 

Leveransgodkännande

Tillsammans med vår kund Ekokem har den beställda anläggningen för rening av oljehaltigt vatten idag provkörts och godkänts för leverans hos vår leverantör SLS Norrköping. Leverans av anläggningen kommer att ske under vecka 39 och installation, idriftagning samt 5 dagars test kommer att genomföras veckorna 40 och 41 i Espoo Finland av Mercatus personal.


Ultrafilter, en del av anläggningen för oljehaltigt vatten

Startup på Joen Loka Finland

Installation av utrustning för oljehaltigt vatten pågår nu i Joensuu i Finland.

Anläggningen som består av hydrostatfilter, ultrafilter, jonbytare och kolfilter renar emulsion och oljehaltigt vatten i mottagningsstationen på Joen Loka.


Leif Gunnarson från Mercatus finjusterar programmeringen på 
reningsutrustningen i samband med installationen, tillsammmans
med Joen Lokas personal

Månader