Centralrening till plastbearbetning

Vi har fått äran att leverera ytterligare en anläggning till Resinit AB i Västervik.

Resinit är en kvalificerad underleverantör av maskinbearbetade plast- och laminatkomponenter, med specialitet av svårbearbetade plastmaterial med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

 

Vi har levererat en skärvätskereningsanläggning av typ PF350 (pappersbandfilter), som fungerar som central reningsanläggning till tre styck bearbetningsmaskiner.

 

Vid varje bearbetningsmaskin har transportörens standardtank byggts om för att fungera som en pumptank som pumpar den förorenade skärvätskan till reningsanläggningen. Typ av pappersbandfilter är valt för att på bästa sätt kunna ta hand om de olika typerna av plastspånor som belastar filtret, vissa material flyter medans andra sjunker.

 

Den centrala skärvätskereningsanläggningen är utrustad med automatisk dosering och påfyllning av skärvätska, kylning och cirkulationsdrift. Cirkulationsdriften är gjord så att skärvätskan vid längre stillestånd cirkuleras i maskintankar och reningsanläggningens tank, för att skärvätskan ska hålla sig fräsch.

 

Skärvätskereningsanläggning av typ PF350 i drift på Resinit i Västervik

 

 

Ytterligare fördjupat samarbete med Modig i Virserum

Samarbetet mellan Mercatus och Modig Machine Tools har fördjupats ytterligare i samband med att vi får äran att leverera sju stycken kompletta spånhanterings- och skärvätskereningssystem till den nya maskinen, RigiMill.

Modig Machine Tools är ett högteknologiskt företag som utvecklar och tillverkar högpresterande bearbetningsmaskiner. Profilbearbetningsmaskin HHV har länge varit en populär maskin på marknaden och nu är också intresset väldigt stort för den nya portalfräsmaskinen RigiMill. Maskinen är en långbädd-portalfräs som är speciellt utvecklad för att snabbt, effektivt och med hög precision bearbeta längre profiler av olika slag.

De sju systemen vi ska leverera ska försörja totalt 14 stycken RigiMill-maskiner som arbetar i par. Varje system består av två transportörer som är 33 meter långa - vardera, två pumptankar och en skärvätske-reningsanläggning typ Kompaktbandfilter KF1000. Maskinerna kommer förses med högtrycksspolning, 80 bar justerbart med hjälp av frekvensstyrning och lågtrycksspolning. Systemen kommer levereras till slutkund inom flygindustrin i USA.

Utbildning filterteknik

I onsdags hade vi besök av Stenbergs för att hålla utbildning kring filterteknik.

Vi hoppas att detta ska leda till ett ytterligare fördjupat samarbete mellan Mercatus och Stenbergs i framtiden.


Stenbergs på filterteknikutbildning

 

Stabila, säkra, miljövänliga processer på Fiskars i Polen

Under nästan tre veckor har Richard Hag och Patrick Hörmann varit på plats i Polen hos Fiskars Polska sp. Z.o.o. för installation och driftsättning av ett centralt skärvätskesystem KNOLL VL 1500.

Under sista året har Fiskars valt att flytta delar av sin produktion från Finland till Polen. I framtiden är planen att hela trädgårdsverktygstillverkningen ska flyttas till Polen, till den nybyggda fabriksbyggnaden.

Flyttningen av tillverkningen innebar att Fiskars Polen utvecklat sin produktion med flera slipmaskiner för att få stabila, säkra, miljövänliga processer. Den av Mercatus levererade nyckelfärdiga anläggningen bygger på Knolls vakuum-assisterade filter VL 1500, ett ändlöst bandfilter med mycket hög avskiljningsgrad. Från filtret går slipmullen via skruvtransportör vidare för brikettering till brikettpress.

Genom återvinning av skärvätska och material främjar anläggningen inte bara miljön utan också bättre ekonomi.


Slutjustering innan leverans

Flera pågående projekt, både kylmedelsrening- och membrananläggning, slutjusteras innan leverans just nu på plats hos vår underleverantör R-Produktion i Vimmerby.


Slutjustering/montering av projektledarna Erkki Lahti och Patrick Hörmann, Mercatus och elarbeten av Strömstyrkan utförs hos R-Produktion - vår lokala leverantör av kylmedelsreningstank och stativ till membrananläggning.

 


Månader