Finjustering ultrafilter

Ultrafiltreringsanläggningen finjusteras av projektledare Fredrik Wallin och verkstadsansvarig Filip Hag i vår verkstad inför kommande FAT-test. Vid denna Final Acceptance Test (FAT) kommer kunden Götaverken Miljö och Energnist från Danmark att närvara för att godkänna testet.

Leveransen består förutom ultrafilter också av RO-anläggning som ska byggas in i kundens befintliga reningssystem och ska rena rökgaskondensatvatten.


Finjustering av ultrafilter inför FAT-test


Leverans av anläggning för rening av rökgaskondensat

Denna vecka levererades processvätskereningsanläggningen till Dalum Kraftvarme A/S i Danmark. Anläggningen kommer att användas för rening av rökgaskondensat och består av ultrafilter, omvänd osmos (RO), selektivjonbytare och CO2-avgasare.


Filip Hag, verkstadsansvarig och Fredrik Wallin,
projektledare på Mercatus, klara med lastningen
av anläggningen till Danmark

 

 

Leveransbesiktning ultrafilter

I förra veckan gjorde Götaverken leveransbesiktning av beställd ultrafiltreringsanläggning på vår verkstad. Anläggningen som tillsammans med omvänd osmosanläggning ska levereras i början av nästa år till Filbornaverket är avsedd för att rena rökgaskondensat vid kraftverket i Skåne.


Projektledarna Peter Bieberbach och Anna Svensson, Mercatus utför leveransbesiktning
tillsammans med Götaverken

 

Månader