Matarvattenkonferensen 2019

Förra veckan deltog Jan Kastensson från Mercatus på den årliga Matarvattenkonferensen i Stockholm.
Där delas nyheter, problemställningar och lösningar osv mellan anläggningsägare, konsulter och leverantörer inom matarvattenberedningsbranschen.

I fall då rökgaskondensat behandlas vidare till matarvatten, ingår membranteknik från Mercatus i delar av matarvattenberedningen, för att optimera vattenbalansen i kraftvärmeverket.


Matarvattensektionens årliga konferens i Stockholm


Studiebesök på Tekniska Verken

Mercatus har arrangerat ett studiebesök med inriktning avfallsförbränning på Tekniska Verken i Linköping.

Besökare var en delegation från Kina med bland andra Kinas fd vice miljöminister.
Studiebesöket genomfördes i samarbete med det kinesiska bolaget Sta Maria Water.


Studiebesök på Tekniska Verken i Linköping med den kinesiska delegationen

Rökgaskondensatrening internationellt uppmärksammat

För ett par veckor sedan deltog Jan Kastensson,Mercatus, vid SIAPWS vetenskapliga konferens i Prag.

En dag stod "Rökgas och rening av rökgaskondensat" på agendan, vilket var ett nytt inslag som uppmärksammades internationellt.


 Jan Kastensson från Mercatus deltog på SIAPWS konferens i Prag

 


Tack och lycka till Elin

Elin Gustafsson avslutar nu sitt forskningsarbete kring kvicksilver från rökgaskondensat, där hon har tittat på olika alternativ för att följa gällande utsläppskrav.

Vi tackar för tiden hos oss och önskar lycka till med fortsatta studier!


Elin Gustafsson avtackas efter avslutat arbete

 

 

 

Projektarbete kvicksilveravskiljning i kondensatvätskor

Under sommarmånaderna jobbar Elin Gustavsson från Kisa hos Mercatus. Elin har en naturvetenskaplig gymnasieutbildning i grunden och studerar för närvarande till civilingenjör inom kemisk biologi på Linköpings universitet.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med ett sidoprojekt gällande kvicksilveravskiljning i kondensatvätskor, under handledning av Bram och Kasten. Hon kommer även att följa med till befintliga anläggningar för att sätta sig in i Mercatus processutveckling och arbetssätt.


Jan Kastensson och Bram Faaij Hultgren tillsammans med Elin Gustavsson i projektet kvicksilveravskiljning

 

 

Månader