Omvänd osmos

I vår verkstad är det full fart och just nu pågår slutmontage av två RO-anläggningar.
"RO" är en förkortning av Reverse Osmosis (omvänd osmos på svenska). RO är en vattenreningsprocess som använder ett membran för att ta bort joner, oönskade molekyler och större partiklar från olika typer av vätskor. Omvänd osmos kan ta bort många typer av upplösta och suspenderade kemiska arter såväl som biologiska sådana (främst bakterier) från vatten, och används i både industriella processer och produktion av dricksvatten.

Elin, Kristofer och Dennis arbetar med RO-anläggningarna.

Keramiskt ultrafilter levererat

Under några veckor har Mercatus arbetat inför leverans av två keramiska membrananläggningar med delad arbetstank. Anläggningen har genomgått en FAT (factory acceptence test) samt levererats till slutkund och planeras att driftsättas inom de närmaste veckorna.

Keramiska ultrafilter används bland annat för rening av oljehaltiga vatten och färgvatten. De klarar tuffa miljöer och är ofta applicerbara då processvätskan har höga temperaturer, kemikaliekoncentrationer samt högt/lågt pH.

Keramisk ultrafilteranläggning för rening av oljehaltigt vatten.

Serieproduktion av Ultrafilteranläggningar

På Mercatus och hos vår underleverantör R-produktion pågår just nu serieproduktion av ultrafilteranläggningar.
Det är flera standardiserade UF-anläggningar som tillverkas för att framöver levereras till slutkund.
Anläggningen ska hos slutkund rena och recirkulera processvätskor som blir förorenade vid tillverkning av battericeller. 

Hos vår underleverantör R-produktion utförs svetsarbeten och visst förberedande montage, sedan slutförs montaget tillsammans med el, pneumatisk och intrimning av programvara  i vår egen verkstad. 

Svetsning av stativ och rör utförs hos vår underleverantör R-produktion.

Full fart i labbet

Helgen närmar sig med stormsteg men i labbet på Mercatus är det fortfarande full fart.
Elin provkör processvätskor från kund i vår lilla test-UF för att utvärdera kapacitet och avskiljningsgrad.

Önskar du provkörning, tveka inte att höra av dig till Elin.
Tel: 0492-17136
Mail: elin.g@mercatus.se

Amager Bakke i Köpenhamn - Värmekraftverk och skidbacke

 

Nu är den konstgjorda skidbacken i Köpenhamn invigd! Det är ingen vanlig skidbacke, den är nämligen placerad ovan på taket på ett av Europas modernaste värmekraftverk i Köpenhamn. I detta stora projekt är vi en stolt leverantör av processvätskereningsanläggningar för att rena och recirkulera rökgaskondensat. 

Ovan kan du se film som visar skidbacken i Köpenhamn!

Månader