Forskning och utveckling med keramiska membran

Under våren har vi startat ett forskningsprojekt som vi genomför tillsammans med vår kund.

Uppdraget består av ett grundläggande arbete där vi kontrollerar vilken avskiljning och kapacitet vi uppnår med olika membrantyper.

I projektet provas 16 olika membran; 5 olika membranmaterial, 14 olika porstorlekar från totalt 3 olika tillverkare. Mediat som ska filtreras är så kallad svartlut som kommer från ett pappersbruk och innehåller lignin som har olika fraktionsstorlekar.

Syftet är att genom filtration ta vara på ett litet spann av lignin som förvandlas i flera efterföljande processteg till biobränsle. De första försöken som har blivit genomförda ser mycket lovande ut. Nästa steg är att testa utvalda membran vidare på en större anläggning som ska köras under flera dagar kontinuerligt.

  
 Bram Faaij Hultgren utför prover i Mercatus laboratorium tillsammans
  med kunden 

Heta Arbeten-utbildning

För att säkra arbetsmiljön sker löpande utbildningar. Under ledning av Säkerhetstjänst i Hultsfred hölls förra veckan kurs i Heta Arbeten för delar av vår servicepersonal - Hans Svanberg och Richard Hag.  

    

   


Heta Arbeten-utbildning utförd 


                                                                                             

Earth Hour 28 mars 2015

Gör som Mercatus - släck ned för klimatet! Mercatus kommer att delta i Earth Hour även i år, vi släcker ned hela företaget på lördagskvällen, kl 20:30 - 21:30 och uppmanar även alla medarbetare att delta privat.

 

 
   Mercatus släcker ned lördagen den 28 mars, gör det du också!

Rening av rökgaskondensat

Förra veckan driftsattes vår senaste anläggning för rening och återvinning av rökgaskondensat.

Anläggningen består av UF+RO och är installerad hos Jönköpings Energi, Torsvik. I och med detta kan man minska sin vattenförbrukning med 5 m3/h samtidigt som utsläppen minskar i motsvarande omfattning.


Rening av rökgaskondensat

 

 

KNOLLs KTS-högtryckspumpar med energibesparing IE3

För att nå målet med att minska energiförbrukningen och CO2-utsläpp enligt Europas normer ekodesignas nu KNOLLs pumpmotorer med energibesparing IE3 från årsskiftet 2015.

För mera information och fakta om KNOLLs pumpar välkommen att kontakta oss.


Datablad KNOLL-IE3


 
Datablad KTS-pump

Månader