New business membranteknik

Under tisdagen hölls temadag på membransidan med fokus på ny teknik och nya marknader.

Då membranteknikavdelningen haft en del tillskott i personalstyrkan, inleddes dagen med kartläggning av gruppens kompetenser samt diskussion kring önskade framtida arbetsområden.

Många intressanta idéer lyftes. Av dessa valdes två marknader att gå vidare med och fokusgrupper tillsattes för att utveckla handlingsplaner för fortsatt arbete. Gruppen var mycket nöjd med dagen.

”Jag tror på teknikerna vi valt ut, utmaningen blir att följa upp och arbeta aktivt med dessa.” Peter Bieberbach, t.v.
”Det känns väldigt viktigt att diskutera framtida tekniker så att vi ligger i framkant av utvecklingen” Dennis Lindström, t.h. 


Amager Bakke i Köpenhamn - Värmekraftverk och skidbacke

 

Nu är den konstgjorda skidbacken i Köpenhamn invigd! Det är ingen vanlig skidbacke, den är nämligen placerad ovan på taket på ett av Europas modernaste värmekraftverk i Köpenhamn. I detta stora projekt är vi en stolt leverantör av processvätskereningsanläggningar för att rena och recirkulera rökgaskondensat. 

Ovan kan du se film som visar skidbacken i Köpenhamn!

Utvecklingsprojekt membranfiltrering

Förra veckan var vår underleverantör av keramiska membran på besök hos oss.

Diskussionen var mest inriktad på teknik och utvecklingar inom området, framförallt i det specifika utvecklingsprojektet där även kunden deltog.

Alla tre parter i projektet var mycket nöjda med mötet och ser fram emot utvecklingen.


Giovanni Catania och Jochen Flörke från Atech besökte Anders
Adolfsén och Bram Faaij Hultgren Mercatus.

Forskning och utveckling med keramiska membran

Under våren har vi startat ett forskningsprojekt som vi genomför tillsammans med vår kund.

Uppdraget består av ett grundläggande arbete där vi kontrollerar vilken avskiljning och kapacitet vi uppnår med olika membrantyper.

I projektet provas 16 olika membran; 5 olika membranmaterial, 14 olika porstorlekar från totalt 3 olika tillverkare. Mediat som ska filtreras är så kallad svartlut som kommer från ett pappersbruk och innehåller lignin som har olika fraktionsstorlekar.

Syftet är att genom filtration ta vara på ett litet spann av lignin som förvandlas i flera efterföljande processteg till biobränsle. De första försöken som har blivit genomförda ser mycket lovande ut. Nästa steg är att testa utvalda membran vidare på en större anläggning som ska köras under flera dagar kontinuerligt.

  
 Bram Faaij Hultgren utför prover i Mercatus laboratorium tillsammans
  med kunden 

GE Channel partner roadshow i Wien

Förra veckan hölls den årliga ”Channel partner roadshow”, organiserad av GE Water & Process Technologies som är vår leverantör när det gäller RO membran.

Under de tre dagarna i Wien, där Bram Faaij Hultgren från Mercatus deltog, informerade GE alla sina viktiga samarbetspartner från Europa om de senaste produkterna. GE var representerad av ca 30 experter, delvis från USA som föreläste om membranteknik och filtreringsprodukter. Seminarierna gav också tillfälle till givande informationsutbyte med kollegor i branschen samt tillverkaren.


RO-membran från GE Water & Process Technologies

Månader