Utvecklingsprojekt membranfiltrering

Förra veckan var vår underleverantör av keramiska membran på besök hos oss.

Diskussionen var mest inriktad på teknik och utvecklingar inom området, framförallt i det specifika utvecklingsprojektet där även kunden deltog.

Alla tre parter i projektet var mycket nöjda med mötet och ser fram emot utvecklingen.


Giovanni Catania och Jochen Flörke från Atech besökte Anders
Adolfsén och Bram Faaij Hultgren Mercatus.

Projektutveckling på Gränsö

Under veckan har projektgruppen varit på utbildningsdagar på Gränsö Slott för att stärka, utveckla och effektivisera arbetsflödet i gruppen.

 

Godkänd kärnkraftsleverantör

Vi kan med stolthet berätta att vi nu genomgått SKB:s leverantörsbedömning och är därmed godkända att leverera rening och delar till kärnkraftverken i Sverige.

 
 Leverantörsbedömning utförs av Paula Stahre från SKB

Utökad lageryta

Nu har vi satt skopan i jorden för att utöka vår lageryta. Bygget förväntas vara klart och inrett under hösten.


Utbyggnad av Mercatus lageryta

 

Strategidag för personalen

Årets strategidag, där vi samlar Mercatus personal tillsammans med styrelsen, hölls liksom tidigare år på Fredensborgs Herrgård i måndags.

Dagen inleddes med avstämning och uppföljning av tidigare års planer och därefter fortsatte vi att arbeta med mål och aktiviteter för förbättringar av rutiner och kvalité.


Maja Söderberg från styrelsen var processledare under dagen


Personalutbildning på Fredensborgs Herrgård, där även god lunch och fika bjöds

 

 

 

Månader