Säkerheten främst - Brandskyddsutbildning

På Mercatus prioriterar vi säkerheten främst och därför har vi under dagen haft brandskyddsutbildning med samtliga anställda.
Vi vill tacka Vimmerby Räddningstjänst som har utbildat oss.

Tänk lite extra på brandsäkerheten nu i juletider med mycket levande ljus och brasor.


Teoretisk brandskyddsutbildning med praktiska moment.

Lean Production-utbildning

För fortsatt utveckling och förbättring av våra rutiner har vi påbörjat utbildning i Lean-production tillsammans med vår nya styrelse.

På förra veckans strategidag introducerade Ronny Andersson, Releze, med mångårig erfarenhet av införande och arbete med Lean, alla medarbetare i ämnet. Förutom teori och diskussioner ingick också en praktisk gruppövning, där gruppen efter diskussion, analys och agerande lyckades förbättra både produktivitet och lönsamhet utan att kvalitet eller arbetsbelastning blev lidande.

Ett spännande arbete ligger nu framför oss för att få ytterligare effektivisering i det dagliga arbetet, när det gäller anpassning, införande och tillämpning av Lean till vår verksamhet.


Lean-utbildning under ledning av Ronny Andersson, Releze

Fallhöjdsutbildning

Förra veckan tog sig serviceavdelningen upp på nya höjder. Man uppdaterade och genomgick fallhöjdsutbildning.


Robert, Richard, Filip, Per och Sebastian utbildas på hissnade höjder ;)

 


Tillfälligt längre offertider

Vi hoppas ni har överseende med något längre offerttider på främst reservdelar inom skärvätske-, spånhanteringssidan, då vår leverantör Knoll just nu byter affärssystem.

I den mycket stora organisationen på Knoll innebär förändringen många nya rutiner som in sin tur kan orsaka förseningar på offertfronten. Men ska givetvis inom en snar framtid bara leda till förbättringar med det nya systemet!

Välkommen med din förfrågan!

 

 

Inflyttning i nya lagret

Under hösten har vi utökat vår lageryta för att skapa mer plats och rymd. Nu kan vi lagerhålla större volymer än tidigare och därmed snabbare tillgodose våra kunder med reserv- och slitagedelar.


Under förra veckan julstädade Filip Hag (lager- och reservdelsansvarig)
vår nyligen färdigställda lagerdel och flyttade in de sista artiklarna

Månader